GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 16:49:04 06-04-2017 (GMT+7) Lượt xem:1711

Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN nhiệm kỳ VII

Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

---------------------

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN
NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)
 
STT PHÁP DANH ĐƠN VỊ
1 Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Tp. Hà Nội
2 Hòa thượng Thích Trí Tịnh Tp. Hồ Chí Minh
3 Hòa thượng Thích Minh Nhuận Tp. Hồ Chí Minh
4 Hòa thượng Thích Thanh Bích Tp. Hà Nội(Viên tịch)
5 Hòa thượng Thích Phước Thành Tỉnh Bình Định
6 Hòa thượng Thích Thanh Từ Tỉnh Lâm Đồng
7 Hòa thượng Thích Diệu Tâm Tỉnh Đồng Nai
8 Hòa thượng Thích Chí Tín Tỉnh Khánh Hoà
9 Hòa thượng Thích Chơn Ngộ Tỉnh Quảng Nam(Viên tịch)
10 Hòa thượng Danh Nhưỡng Tỉnh Kiên Giang
11 Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
12 Hòa thượng Thích Đạt Pháp Tỉnh Long An
13 Hòa thượng Thích Hiển Tu Tp. Hồ Chí Minh
14 Hòa thượng Thích Đức Phương Tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Hòa thượng Thích Đỗng Quang Tỉnh Gia Lai
16 Hòa thượng Thích Thiện Bình Tỉnh Khánh Hoà
17 Hòa thượng Thích Đạt Đồng Tỉnh Long An
18 Hòa thượng Thích Tịnh Trí Tỉnh Bình Thuận
19 Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
20 Hòa thượng Thích Tắc An Tp. Hồ Chí Minh
21 Hòa thượng Thích Giác Thuận Tỉnh Sóc Trăng
22 Hòa thượng Thích Mật Hạnh Tỉnh Bình Định
23 Hòa thượng Thích Giác Nhường TP. Cần Thơ
24 Hòa thượng Thích Minh Tâm Tỉnh Nam Định
25 Hòa thượng Thích Nhật Tân Tỉnh Nam Định
26 Hòa thượng Thích Hiển Pháp Tp. Hồ Chí Minh
 
  
27 Hòa thượng Thích Thanh Dũng Tỉnh Bắc Giang
28 Hòa thượng Thích Tánh Hải Tỉnh Lâm Đồng
29 Hòa thượng Thích Thiện Tâm Tỉnh Đồng Tháp
30 Hòa thượng Thích Quảng Mẫn Tp. Hải Phòng
31 Hòa thượng Thích Thanh Sam Tỉnh Bắc Ninh
32 Hòa thượng Thích Thanh Đàm Tỉnh Ninh Bình
33 Hòa thượng Thích Thanh Dục Tỉnh Thái Bình
34 Hòa thượng Thích Viên Giác Tp. Hồ Chí Minh
35 Hòa thượng Thích Minh Tuấn Tp. Đà Nẵng
36 Hòa thượng Thích Viên Minh Tp. Đà Nẵng
37 Hòa thượng Thích Thiện Duyên Tỉnh Quảng Nam
38 Hòa thượng Thích Trí Tâm Tỉnh Khánh Hoà
39 Hòa thượng Thích Giác Đức Tỉnh Bến Tre
40 Hòa thượng Thích Giác Phúc Tp. Hồ Chí Minh
41 Hòa thượng Thích Giác Tường Tp. Hồ Chí Minh
42 Hòa thượng Thích Thiện Hiệp Tỉnh Đồng Tháp
43 Hòa thượng Kim Sa Rinh Tỉnh Vĩnh Long
44 Hòa thượng Diệp Thương Tỉnh Trà Vinh
45 Hòa thượng Sơn Khune Tỉnh Trà Vinh
46 Hòa thượng Thích Thiện Trinh Tỉnh An Giang
47 Hòa thượng Chau Tinh Tỉnh An Giang
48 Hòa thượng Chau Ty Tỉnh An Giang
49 Hòa thượng Dương Nhơn Tỉnh Sóc Trăng
50 Hòa thượng Danh Pol Tỉnh Kiên Giang
51 Hòa thượng Lý Liêu Tỉnh Kiên Giang
52 Hòa thượng Thích Huệ Thông Tỉnh Bình Dương
53 Hòa thượng Dương Dal Tỉnh Sóc Trăng
54 Hòa thượng Thích Bửu Thông Tỉnh Tiền Giang
55 Hòa thượng Thích Thiện An Tỉnh Đồng Tháp
56 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Tỉnh Bình Định
57 Hòa thượng Thích Minh Chánh Tỉnh Đồng Nai
58 Hòa thượng Thích Nhuận Thanh Tỉnh Bình Phước
59 Hòa thượng Thích Chơn Phát Tỉnh Quảng Nam
 
60 Hòa thượng Thích Như Thọ Tp. Đà Nẵng
61 Hòa thượng Thích Trí Hải Quảng Trị
62 Hòa thượng Thích Đồng Tâm Ninh Thuận
63 Hòa thượng Thích Huệ Thành Bến Tre
64 Hòa thượng Sơn Tơn Trà Vinh
65 Hòa thượng Sơn Pen Trà Vinh
66 Hòa thượng Thạch Hu Trà Vinh
67 Hòa thượng Thích Thiện Thông Trà Vinh
68 Hòa thượng Thích Thiện Thanh Long An
69 Hòa thượng Thích Tịnh Khai Tây Ninh
70 Hòa thượng Thích Trí Tịnh Bà Rịa Vũng Tàu
71 Hòa thượng Thích Giác Cầu Bà Rịa Vũng Tàu
72 Hòa thượng Thích Tâm Từ Bình Dương
73 Hòa thượng Thích Giác Dũng Đak Lak(Viên tịch)
74 Hòa thượng Thích Từ Hương Gia Lai
75 Hòa thượng Thích Giác Ngộ Lâm Đồng
76 Hòa thượng Thích Như Ý Khánh Hòa
77 Hòa thượng Thích Tâm Thủy Phú Yên
78 Hòa thượng Thích Huệ Ấn Thừa Thiên Huế
79 Hòa thượng Thích Thiện Thuận An Giang
80 Hòa thượng Chau Sưng An Giang
81 Hòa thượng Thích Thiện Minh An Giang
82 Hòa thượng Thích Viên Minh Tp. Hồ Chí Minh
83 Hòa thượng Thích Giác Lai Tp. Hồ Chí Minh
84 Hòa thượng Lý Sân Tp. Cần Thơ
85 Hòa thượng Thích Quảng Lợi Hà Nội
86 Hòa thượng Thích Quang Đạo Đồng Nai
87 Hòa thượng Thích Từ Hiệp Tp. Hồ Chí Minh
88 Hòa thượng Thích Thiện Chơn Tp. Hồ Chí Minh (Q.8)
89 Hòa thượng Thích Giác Tràng Quảng Nam

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu