GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 16:55:31 06-04-2017 (GMT+7) Lượt xem:1536

Ban Trị Sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ban Trị Sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ (2012-2017)

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ


 
BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NHIỆM KỲ V (2012 - 2017)
(Theo công văn số: 370/CV/BTS ngày 20 tháng 08 năm 2012)
 
 
I.  BAN CHỨNG MINH:
1.        Hòa thượng Thích Trí Tịnh
2.        Hòa thượng Thích Minh Hiển
3.        Hòa thượng Thích Thiện Từ
4.        Hòa thượng Thích Huệ Chơn
 
II. BAN THƯỜNG TRỰC:
1.        Trưởng ban, kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni: HT. Thích Quảng Hiển
2.        Phó ban Thường trực: HT. Thích Nguyên Trực
3.        Phó ban, kiêm Trưởng ban Tăng sự: HT. Thích Như Thị
4.        Phó ban, kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp: HT. Thích Giác Hạnh
5.        Phó ban, kiêm Trưởng ban Nghi lễ: HT. Thích Trí Châu
6.        Phó ban, kiêm Ủy viên kiểm soát (Đặc trách hệ phái Khất sĩ): HT. Thích Giác Cầu
7.        Phó ban, kiêm Đặc trách Phật Giáo Nam Tông: TT. Thích Giác Trí
8.        Phó ban, kiêm Ủy viên Kiểm soát: HT. Thích Giác Tùng
9.        Phó ban, kiêm Ủy viên Kiểm soát: HT. Thích Giải Thiện
10. Phó ban, kiêm Ủy viên Pháp chế: ĐĐ. Thích Minh Thường
11. Phó ban, kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chánh: NT. Thích nữ Mai Liên
12. Phó ban, kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: ĐĐ. Thích Nhuận Trí
13. Phó ban, kiêm Trưởng ban Đặc trách Ni giới: NS. Thích nữ Như Như
14. Phó ban: HT. Thích Nhật Huệ
15. Phó ban: ĐĐ. Quách Thành Satha
16. Phó ban: TT. Thích Minh Hạnh
17. Phó ban: NT. Thích nữ Như Từ
18. Chánh thư ký: ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
19. Phó thư ký, kiêm chánh văn phòng: ĐĐ. Thích Thiện Thuận
20. Phó thư ký: ĐĐ. Thích Nguyên Thái
21. Thủ quỹ: NS. Thích nữ Như Diên
22. Trưởng ban Từ thiện xã hội: TT. Thích Định Minh
23. Trưởng ban Văn hóa: ĐĐ. Thích Minh Đức
24. Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: ĐĐ. Thích Thiện Thông
25. Ủy viên thường trực: ĐĐ. Thích Nguyên Bình
26. Ủy viên thường trực: HT. Thích Bửu Minh
27. Ủy viên thường trực: HT. Thích Trừng Diệu
28. Ủy viên thường trực: ĐĐ. Thích Nhuận Chính
29. Ủy viên thường trực: ĐĐ. Thích Nguyên Thọ
 
III. ỦY VIÊN:
30. TT. Thích Trừng Khôi                                 31. TT. Thích Phước Huệ
32. TT. Thích Tịnh Viên                                    33. TT. Thích Minh Thành
34. TT. Thích Giác Thắng                                 35. TT. Thích Minh Thiện
36. TT. Thích Chánh Minh                                37. TT. Thích Thông Luận
38. ĐĐ. Thích Tâm Phát                                   39. ĐĐ. Thích Tâm Thời
40. ĐĐ. Thích Minh Quang                               41. ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
42. ĐĐ. Thích Giác Phương                             43. ĐĐ. Thích Quảng Ngôn
44. NS. Thích nữ Xinh Liên                              45. NS. Thích nữ Hạnh Bình
46. SC. Thích nữ Diệu Ngọc                            47. Cư sĩ Nguyễn Ngọc
 
IV. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
 
          48. TT. Thích Kiến Tánh                                49. TT. Thích Thiện Chí
          50. ĐĐ. Thích Bửu Minh                               51. ĐĐ. Thích Chiếu Hiền
          52. ĐĐ. Thích Thông Phước                        53. ĐĐ. Thích Giác Quảng
          54. ĐĐ. Thích Khai Tâm                                55. ĐĐ. Thích Minh Thuận
          56. ĐĐ. Thích Thánh Biện                            57. ĐĐ. Thích Nguyên Kính
          58. ĐĐ. Thích Nhật Thành                            59. ĐĐ. Thích Huệ Hiếu
          60. ĐĐ. Thích Tâm Đăng                              61. ĐĐ. Thích Ngộ Trân
          62. ĐĐ. Thích Nhuận Phước                       63. ĐĐ. Thích Vĩnh Tế
          64. NS. Thích nữ Hạnh Nhân                       65. NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm
          66. NS. Thích nữ Phấn Liên                         67. SC. Thích nữ Phước Thiền
          68. SC. Thích nữ Điều Liên                          69. SC. Thích nữ Quảng Châu
          70. SC. Thích nữ Nguyên Xuân                   71. SC. Thích nữ Thánh Trí
          72. SC. Thích nữ Liên Mẫn                           73. SC. Thích nữ Như Bảo
          74. SC. Thích Nữ Tiến Liên                           75. SC. Thích nữ Thánh Nghiêm
          76. SC. Thích Nữ Như Minh                          77. Cư sĩ Huỳnh Hy

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu