GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

THÔNG TƯ: Hướng Dẫn Tấn Phong Giáo Phẩm tại Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc lần thứ VIII

Ngày đăng: 22:48:23 06-04-2017
Để việc tấn phong Giáo phẩm theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN và trình tự phê chuẩn của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn thủ tục tấn phong Giáo phẩm như sau:

Nghị Quyết Hội Nghị Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Ngày đăng: 22:45:07 06-04-2017
Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2016, chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của GHPGVN và những ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Thường trực HĐTS, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Hội nghị đã nhất trí:

Thông Tư:Hướng dẫn tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708 Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Ngày đăng: 22:43:26 06-04-2017
Để tôn vinh những công đức của Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708 Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, năm 2016 như sau:

THÔNG TƯ: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 22:39:31 06-04-2017
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2016 - 2021

THÔNG TƯ: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày đăng: 22:36:18 06-04-2017
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Văn bản hành chánh

Ngày đăng: 22:34:16 06-04-2017
Để hiểu rõ giá trị của văn bản, cũng như để mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Trước hết, chúng ta cần hiều rõ khái niệm hành chánh.

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VIII và Cao đẳng Phật học khóa VI niên khóa (2014 – 2017)

Ngày đăng: 09:31:37 06-04-2017
Nay, bản trường chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VIII và Cao đẳng Phật học khóa VI niên khóa (2014 – 2017) với hình thức giáo dục mới, tu học theo chương trình tu học nội trú 100%.

Các tin khác