GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 08:30:40 06-04-2017 (GMT+7) Lượt xem:1732

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ CÁC CHUYÊN BAN TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TĂNG SỰ

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 444 /QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

I. THƯỜNG TRỰC:

1. Trưởng ban                                                                                    : HT. Thích Như Thị

2. Phó Trưởng ban                                                                             : HT. Thích Giác Tùng

3. Phó Trưởng ban                                                                             : HT. Thích Trừng Diệu

4. Phó Trưởng ban (đặc trách hệ phái Bắc Tông)                              : TT. Thích Minh Thành         

5. Phó Trưởng ban (đặc trách hệ phái Khất sĩ)                                   : TT. Thích Giác Thắng

6. Phó Trưởng ban (đặc trách hệ phái Nam Tông)                             : TT. Thích Minh Hạnh

7. Phó Trưởng ban                                                                             : ĐĐ. Thích Nguyên Thọ

8. Phó Trưởng ban                                                                             : ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

9. Phó Trưởng ban (đặc trách Ni giới)                                               : NS Thích nữ Như Như

10. Thư ký                                                                                         : ĐĐ. Thích Phước Nghiêm

11. Phó Thư ký                                                                                  : ĐĐ. Thích Nhựt Thành

12. Phó Thư ký                                                                                  : SC. Thích nữ Như Bảo

II. ỦY VIÊN:

13. TT. Thích Kiến Tánh                                                                    14. TT. Thích Tịnh Viên

15. TT. Thích Minh Hòa                                                                    16. TT. Thích Minh Thiện

17. ĐĐ. Thích Nguyên Bình                                                             18. ĐĐ. Thích Tâm Thời        

19. ĐĐ. Thích Thiện Chí                                                                   20. ĐĐ. Thích Minh Quang

21. ĐĐ. Thích Giác Quảng                                                                22. ĐĐ. Thích Nhuận Thanh

23. ĐĐ. Thích Thánh Biện                                                                24. ĐĐ. Thích Trung Hiếu                     

25. NS. Thích nữ Hạnh Nhân                                                            26. SC. Thích nữ Phước Thiền              

27. SC.Thích nữ Diệu Ngọc                                                              28. SC. Thích nữ Hằng Liên  

29. SC. Thích nữ Nhật Hạnh          

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN GIÁO DỤC TĂNG NI

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 445 /QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

I. THƯỜNG TRỰC:

 1. Trưởng ban: Hòa thượng Thích Quảng Hiển
 2. Phó ban: Thượng tọa Thích Minh Thiện  
 3. Phó ban: Đại đức Thích Nhuận Nghĩa
 4. Phó ban: Đại đức Thích Nhuận Chính
 5. Phó ban: Ni sư Thích nữ Như Như
 6. Chánh Thư ký: Đại đức Thích Nguyên Thái
 7. Phó Thư ký: Sư cô Thích nữ Như Bảo

 

II. ỦY VIÊN:

8. Thượng tọa Thích Chánh Minh                           9. Thượng tọa Thích Thông Không 

10. Đại đức Thích Thiện Thông                              11. Đại đđức Thích Quảng Ngôn

12. Đại đức Thích Chiếu Hiền                                13. Đại đức Thích Thánh Biện               

14. Đại đức Thích Giác Phương                             15. Đại đức Thích Tâm Thông               

16. Đại đức Thích Phước Nhàn                              17. Đại đức Thích Trung Hiếu               

18. Đại đức Thích Nhuận Bảo                                19. Ni sư Thích nữ Thuần Trí

20. Ni sư Thích nữ Hạnh Nhân                              21. Ni sư Thích nữ Hạnh Nghiêm

22. Ni sư Thích nữ Như Diên                                 23. Ni sư Thích nữ Phấn Liên

24. Sư cô Thích nữ Như Tịnh                                 25. Sư cô Thích nữ Mẫn Liên

26. Sư cô Thích nữ Như Điềm                               27. Sư cô Thích nữ Định Đức     

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 449/QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

I. THƯỜNG TRỰC:

 1. Trưởng ban                                                            : Đại đức Thích Thiện Thông                 
 2. Phó Ban Thường trực                                            : Đại đức Thích Nguyên Bình                                
 3. Phó Ban đặc trách Hướng dẫn CSPT                   : Đại đức Thích Chiếu Hiền                                   
 4. Phó Ban đặc trách GĐPT                                      : Cư sĩ Thiện Chánh (Nguyễn Ngọc)                     
 5. Phó Ban đặc trách Dân tộc Khmer                        : Đại đức Quách Thành Sattha                               
 6. Phó Ban đặc trách Phật tử DT người Kinh            : Ni sư Thích nữ Hạnh Nghiêm                             
 7. Phó Ban kiêm Chánh Thư ký                                : Đại đức Thích Quảng Ngôn                                 
 8. Phó Thư ký                                                            : Ni sư Thích nữ Phấn Liên                                    
 9. Phó Thư ký                                                            : Cư sĩ Nguyễn Phước Lộc (Chánh Thiện Trí)
 10. Thủ quỹ                                                                 : Sư cô Thích nữ Nguyên Phú                               
 11. Ủy viên Kiểm soát đặc trách DT Thiểu số             : Đại đức Thích Nhuận Phước                               
 12. Ủy viên Kiểm soát                                                 : Ni sư Thích nữ Hạnh Bình  
 13. Ủy viên đặc trách HDPT TP.VT                             : Đại đức Thích Thông Phước                                
 14. Ủy viên đặc trách HDPT H. Tân Thành                 : Đại đức Thích Lực Sanh                      
 15. Ủy viên đặc trách HDPT H. Long Điền                  : Đại đức Thích Minh Phẩm                   
 16. Ủy viên đặc trách HDPT H. Xuyên Mộc                : Đại đức Thích Minh Khả                     
 17. Ủy viên đặc trách HDPT TP.Bà Rịa                       : Cư sĩ Nguyễn Văn Phúc Lộc (Thiện Hạnh)
 18. Ủy viên đặc trách HDPT H. Châu Đức                  : Cư sĩ Trần Viện (Tâm Lam)                 
 19. Ủy viên Văn hóa                                                    : Sư cô Thích nữ Nguyên Xuân                             
 20. Ủy viên đặc trách Phật tử DT người Hoa              : Sư cô Thích nữ Chấn Trí                     
 21. Ủy viên Truyền thông – Báo chí                             : Cư sĩ Nguyễn Văn Khôi (Nguyên Phục)
 22. Ủy viên đặc trách Thanh, thiếu nhi Phật tử           : Cư sĩ Trần Bình Trị (Chánh Thạnh)     

II. ÛY VIÊN:

23. Thượng tọa Thích Chánh Minh                             

24. Đại đức Thích Bửu Minh

25. Đại đức Thích Nhuận Thắng                                  

26. Đại đức Thích Phước Nghiêm                        

27.Đại đức Thích Huệ Định                                         

28. Đại đức Thích Nguyên Kính                           

29. Đại đức Thích Minh Thuận                                     

30. Sư cô Thích nữ Huệ Thanh                             

31. Sư cô Thích nữ Chúc Phương                               

32. Sư cô Thích nữ Diệu Hoàng                           

33. Sư cô Thích nữ Thánh Trí                                      

34. Sư cô Thích nữ Điều Liên                               

35.Sư cô Thích nữ Diệu Lành                                     

36. Cư sĩ Nguyễn Văn Luận – Chúc Toàn            

37. Cư sĩ Nguyễn Trương – Tâm Hạnh                        

38. Cư sĩ Lại Thị Lạng – Đồng Thủy                    

39.Cư sĩ La Thị Bảo Trân – Diệu Châu

 

 THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN HOẰNG PHÁP

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 446/QĐ/BTS ngày 24/10/2012.

 

I. THƯỜNG TRỰC:

 1. Trưởng ban                                            : Thượng tọa Thích Giác Hạnh                               
 2. Phó ban Thường trực                             : Đại đức Thích Thiện Thuận                 
 3. Phó ban                                                  : Thượng tọa Thích Minh Thiện                             
 4. Phó ban                                                  : Ni sư Thích nữ Hạnh Nghiêm                             
 5. Thư ký                                                    : Đại đức Thích Thiện Hưng                  
 6. Phó thư ký                                              : Đại đức Thích Huệ Định                                      
 7. Thủ quỹ                                                  : Sư cô Thích nữ Huệ Thanh                  

II. ỦY VIÊN:

8. Thượng tọa Thích Trí Hiếu                    

9. Thượng tọa Thích Thông Không  

10. Thượng tọa Thích Thiện Chí  

11. Đại đức Thích Tâm Pháp  

12. Đại đức Thích Nguyên Bình

13. Đại đức Thích Thiện Thông       

14. Đại đức Thích Chiếu Hiền

15. Đại đức Thích Giác Phương 

16. Đại đức Thích Bửu Minh

17. Đại đức Thích Minh Thuận 

18. Đại đức Thích Thánh Biện

19. Đại đức Thích Tâm Trụ                                             

20.   Đại đức Thích Nguyên Thọ                   

21. Đại đức Thích Tịnh Huệ  

22. Đại đức Thích Thiện Thành                    

23. Đại đức Thích Hoằng Trí 

24. Đại đức Thích Lệ Ngọc                           

25. Ni sư Thích nữ Phấn Liên                

26. Sư cô Thích nữ Như Minh                      

27. Sư cô Thích nữ Như Tịnh                

28. Sư cô Thích nữ Chúc Phương               

29. Sư cô Thích nữ Mẫn Liên

30. Sư cô Thích nữ Diệu Pháp                      

31. Sư cô Thích nữ Tâm Thịnh              

32. Cư sĩ Chúc Toàn (Nguyễn Văn Luận)     

33. Cư sĩ Thiện Hạnh (Nguyễn Văn Phúc)

 

 THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 447 /QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

I. THƯỜNG TRỰC:

1. Trưởng ban                                                         : HT Thích Trí Châu

2. Phó ban Thường trực                                          : TT Thích Phước Huệ

3. Phó ban Nội vụ                                                   : TT Thích Nguyên Tiềm

4. Phó ban Ngoại vụ                                               : TT Thích Thích Tịnh Viên

5. Phó ban kiêm Chánh Thư ký                              : ĐĐ Thích Giác Quảng

6. Phó Thư ký                                                         : ĐĐ Thích Minh Huân

II. ỦY VIÊN:

7. TT Thích Từ Tri

8. TT Thích Giác Ngọc

9. TT Thích Thắng Phước

10. ĐĐ Thích Từ Thanh

11. ĐĐ Thích Nhuận Thiền

12. ĐĐ Thích Chiếu Hiền

13. ĐĐ Thích Tịnh Phước

14. ĐĐ Thích Huệ Nhẫn

15. ĐĐ Thích Giác Thành

16. ĐĐ Thích Bửu Minh

17. ĐĐ Thích Nhuận Thanh

17. ĐĐ Thích Thiện Phước

19. ĐĐ Thích Nhựt Huy

20. ĐĐ Thích Tâm Tri

21. ĐĐ Thích Nhựt Đức

22. ĐĐ Thích Kiến Định

23. ĐĐ Thích Tâm Thông

24. NS Thích nữ Đồng Liên

25. SC Thích nữ Vạn Liên

26. SC Thích nữ Như Minh

27. SC Thích nữ Chúc Nhẫn

28. SC Thích nữ Huệ Tịnh

29. SC Thích nữ Huệ Định

30. SC Thích nữ Diệu Pháp

31. SC Thích nữ Thánh Nghiêm

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN VĂN HÓA

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 450 /QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

I. THƯỜNG TRỰC:

1. Trưởng ban                                                                    : ĐĐ Thích Minh Đức

2. Phó ban Thường Trực                                                   : TT  Thích Giác Trí

3. Phó ban                                                                          : TT Thích Chánh Minh

4. Phó ban                                                                          : ĐĐ Thích Tâm Trụ

5. Phó ban                                                                          : ĐĐ Thích Tâm Đăng

6. Phó ban                                                                          : SC Thích nữ Mẫn Liên

7. Phó ban                                                                          : SC Thích nữ Như Chiếu 

8. Chánh Thư ký                                                                : ĐĐ Thích Huệ Hiếu  

9. Phó Thư ký                                                                    : NS Thích nữ Tâm Huệ                                 

10. Thủ quỹ                                                                       : SC Thích nữ Liễu Tuệ  

II. ÛY VIÊN:

11. ĐĐ Thích Nhật Đức                                                   

12. ĐĐ Thích Minh Huân

13. ĐĐ Thích Thắng Phước                                            

14. ĐĐ Thích Phước Nhẫn

15. ĐĐ Thích Taâm An                                                    

16. ĐĐ Thích Nhuận Trí

17. ĐĐ Thích Minh Nhứt                                                 

18. ĐĐ Thích Thật Minh              

19. SC Thích nữ Thánh Trí                                              

20. SC Thích nữ Chúc Phương

21. SC Thích nữ Như Liên                                               

22. SC Thích nữ Minh Tâm

23. SC Thích nữ Tâm Thịnh                                             

24. SC Thích nữ Thanh Thảo

25. SC Thích nữ Tâm Tuyền                                          

26. Cư Sĩ  Nguyễn Phước Lộc       

27.  Cư sĩ Lệ Ấn ( Huỳnh Hy)                                      

28. Cư sĩ Minh Đắc

29.  Cư sĩ Chơn Thùy                                                   

30. Cư sĩ Tuệ Khương

31. Cư sĩ Lê Thị Thảo                                                    

32. Cư Sĩ  Nguyễn Văn Khôi

33. Cư Sĩ  Tịnh Biện (Nguyễn Văn Song )

          

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 451/QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

I. BAN CỐ VẤN:

1. ĐĐ Thích Minh Thường                        

2. Ni trưởng TN Hạnh Thông

3. Ni trưởng TN. Như Từ                          

4. Ni trưởng TN Phát Liên

5. Ni sư TN Chí Liên

II. THƯỜNG TRỰC:

1. Trưởng ban                                             : Ni trưởng TN Mai Liên                        

2. Phó trưởng ban Thường trực                 : Ni trưởng TN Như Bửu                                       

3. Phó ban                                                   : Ni sư TN Như Thảo                            

4. Phó ban kiêm UV Kiểm soát                   : Ni sư TN Hoa Liên                

5. Phó ban                                                   : Ni sư TN Xinh Liên                             

6. Phó ban                                                   : Ni sư TN Như Diên             

7. Thư ký                                                     : Ni sư TN Phấn Liên             

8. Phó Thư ký                                             : Ni sư TN Tâm Huệ                                              

9. Thủ quỹ                                                    : Sư cô TN Điều Liên

III. ÛY VIÊN:

10- ĐĐ Thích Huệ Hiếu                            

11- Ni sư TN Diệu Thọ                         

12- Ni sư TN Như Ý                                 

13- Ni sư TN Thuần Trí                         

14- Ni sư TN Như Thiền                           

15- Ni sư TN Kha Liên                          

16- Ni sư TN Như Thiện                           

17- Ni sư TN Hoằng Khâm                   

18- Ni sư TN Chơn Tịnh                           

19- Ni sư TN Như Vân                         

20- Ni sư TN Hạnh Bình                           

21- Sư cô TN Huệ Quang                      

22- Sư cô TN Diệu Thiện                          

23- Sư cô TN Hằng Liên       

24- Sư cô TN Lâm Liên                             

25- Sư cô TN Như Khiêm                     

26- Sư cô TN Chơn Như                           

27- Sư cô TN Huệ Liễu                         

28- Sư cô TN Diệu Lý                               

29- Sư cô TN Thiền Lâm                       

30- Sư cô TN Giác Liên                            

31- Sư cô TN Hạnh Ý                                           

32- Sư cô TN Thông Ngữ                         

33- Sư cô TN Nguyên Xuân                  

34- Sư cô TN Phước Duyên                      

35- Sư cô TN Đăng Liên                       

36- Sư cô TN Tâm Liên                             

37- Sư cô TN Chiếu Liên                       

38- Sư cô TN Như Dung                          

39- Sư cô TN Tâm Đức         

40- Sư cô TN Huệ Ý                                 

41- Sư cô TN Thánh Nghiêm                

42- Sư cô TN Chúc Phương                      

43- Sư cô TN Như Nhàn                       

44- Sư cô TN Huệ Huy                             

45- Sư cô TN Diệu Nguyeân                  

46- Sư cô TN Thoâng Phaùp                       

47- Sư cô TN Diệu Liên                        

48- Cư sĩ Ngọc Tín                                    

49- Cư sĩ Liễu Kỉnh                                               

50- Cư sĩ Thiện Tâm                                  

51- Cư sĩ Hạnh Tri                                 

52- Cư sĩ Diệu Thanh                                

53- Cư sĩ Thiện Đức              

     

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 448 /QĐ/BTS ngày 24/10/2012

  
 

I. THƯỜNG TRỰC:

1. Trưởng ban                                                                         : TT. Thích Định Minh

2. Phó ban Thường trực                                                          : ĐĐ. Thích Nguyên Thọ (H.Long Điền)

3. Phó ban kiêm UV Kiểm soát                                               : ĐĐ. Thích Tâm Đăng

4. Phó ban                                                                               : ĐĐ. Thích Minh Nhứt

5. Phó ban                                                                               : ĐĐ. Thích Phước Mỹ

6. Phó ban                                                                               : NS. Thích nữ Hạnh Bình

7. Phó ban                                                                               : NS. Thích nữ Tâm Nguyệt

8. Phó ban                                                                               : SC. Thích nữ Chơn Huệ

9. Phó ban                                                                               : SC. Thích nữ Như Minh

10. Phó ban                                                                             : SC. Thích nữ Tiến Liên

11. Thư ký                                                                              : ĐĐ. Thích Tâm Trụ

12. Thủ quỹ                                                                             : SC. Thích nữ Minh Hải

II. ỦY VIÊN:

13. ĐĐ. Thích Tâm Thời                                                             14. ĐĐ. Thích Tâm Nguyên

15. ĐĐ. Thích Thiện Duyên                                                        16. ĐĐ. Thích Thiện Quang

17. ĐĐ. Thích Trí Huy                                                                18. ĐĐ. Thích Nguyên Tích

19. ĐĐ. Thích Đức Tín                                                               20. ĐĐ. Thích Bữu Minh

21. ĐĐ. Thích Thanh Tịnh                                                          22. NS. Thích nữ Hiền Liên

23. NS. Thích nữ Như Vân                                                         24. NS. Thích nữ Tâm Huệ

25. NS. Thích nữ Yến Liên                                                         26. NS. Thích nữ Huệ Quang

27. SC. Thích nữ Nguyên Xuân                                                  28. SC. Thích nữ Tiến Đức

29. SC. Thích nữ Diệu Lành                                                        30. SC. Thích nữ Thông Pháp

31. SC. Thích nữ Phước Liên                                                      32. NS. Thích nữ Quảng Đàm (Minh Khai)

33. SC. Thích nữ Diệu Nguyên                                                   34. SC. Thích nữ Như Phúc

35. SC. Thích nữ Tâm Hiếu                                                         36. SC. Thích nữ Liên Ngọc

37. SC. Thích nữ Nguyên Lộc                                                     38. SC. Thích nữ Thánh Trí

39. Cư sĩ Tạ Đình                                                                        40. Cư sĩ Phạm Thị Kim Anh

41. Cư sĩ Trần Thị Kiều Oanh                                                     42. Cư sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh

43. Cư sĩ Đỗ Thị Hoàng Lan                                                       44. Cư sĩ Phạm Xuân Hiền

45. Cư sĩ Phan Ích Cường                                                          46. Cư sĩ Đường Thanh Quang

47. Cư sĩ Bùi Thị Tông                                                                48. Cư sĩ Mai Thị Hoa

49. Cư sĩ Mai Thị Ngọc Hoa                                                       50. Cư sĩ Trần Thị Ngọc Hạnh

51. Cư sĩ Trần Ngọc Khanh                                                         52. Cư sĩ Trương Mỹ Linh

53. Cư sĩ Võ Thị Tuyết                                                                54. Cư sĩ Đỗ Văn Hạnh

55. Cư sĩ Nguyễn Thị Thanh Lan                                                56. Cư sĩ Nguyễn Thị Gái

57. Cư sĩ Nguyễn Thị Kiều Thu                                                  58. Cư sĩ Ngô Văn Hiền

59. Cư sĩ Nguyễn Văn Hoài                                                        60. Cư sĩ Võ Thị Điền

61. Cư sĩ Nguyễn Thị Tuyết                                                        71. Cư sĩ Bùi Thị Sâm

62. Cư sĩ Lê Văn Tơ                                                                   63. Cư sĩ Ngô Thị Tài

64. Cư sĩ Lại Thế Tấn                                                                 65. Cư sĩ Phạm Thị Chất

66. Cư sĩ Dương Thị Ngọc Nga                                                  67. Cư sĩ Lê Khắc Mẫn

68. Cư sĩ Phạm Thị Thu Hà                                                        69. Cư sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà

70. Cư sĩ Huỳnh Văn Lực                                                           71. Cư sĩ Bùi Thị Sâm

 

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 454 /QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

I. THƯỜNG TRỰC:

 1. Trưởng ban: Đại đức Thích Nhuận Trí
 2. Phó ban: Đại đức Thích Nguyên Thọ
 3. Phó ban: Đại đức Thích Vĩnh Tế
 4. Phó ban: Đại đức Thích Tâm Trụ
 5. Thư ký: Đại đức Thích Khai Tâm
 6. Thủ quỹ: Sư cô Thích nữ Quảng Châu

II. ỦY VIÊN:

 1. Đại đức Thích Nhuận Phước
 2. Đại đức Thích Giác Phương
 3. Đại đức Thích Long Đức
 4.  Đại đức Thích Thiện Mẫn
 5. Đại đức Thích Huệ Hiếu
 6.  Đại đức Thích Thiền Lý
 7.  Đại đức Thích Minh Quang
 8.  Đại đức Thích Huệ Thắng
 9.  Đại đức Thích Nhật Đức
 10.  Đại đức Thích Huệ Nhẫn
 11.  Đại đức Thích Thật Minh
 12.  Đại đức Thích Tâm Đăng
 13.  Cư sĩ Nguyễn Tôn Nhân (Quảng Trung)
 14.  Cư sĩ Tôn Nữ Thục Uyên (Tâm Ngọc)

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ PHÂN BAN ĐẶC TRÁCH NI GIỚI

THUỘC BAN TĂNG SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU

NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 452/QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

I. BAN CHỨNG MINH:

1. NT Thích nữ Hạnh Thông                                  2. NT Thích nữ Như Ấn

3. NT Thích nữ Phát Liên                                       4. NS Thích nữ Chí Liên

5. NS Thích nữ Quảng Bình

II. THƯỜNG TRỰC:

1. Trưởng Phân ban                                                : NS TN Như Như 

2. Phó Phân ban Thường trực                                 : NT. TN Mai Liên    

3. Phó Phân ban                                                      : NT. TN Như Từ    

4. Thư ký                                                                : SC. TN Như Bảo

5. Phó Thư ký                                                         : NS. TN Phấn Liên                                                                      

6. Thủ quỹ                                                               : NS. TN Hạnh Bình                              

 7. Ûy viên Giám luật                                               : NT. TN Như Bửu

 8. Ûy viên Kiểm soát                                              : NS. TN Hoằng Khâm          

 9. Ûy viên Giáo dục                                                : NS. TN Thuần Trí                                

10. Ûy viên Nghi lễ                                                 : NS. TN Như Ý                    

11. Ûy viên Văn hoá                                               : NS. TN Xinh Liên                                               

12. Ûy viên Danh bộ                                              : NS. TN Hạnh Nhân                                             

13. Ûy viên Hoằng pháp                                         : NS. TN Hạnh Nghiêm                         

14. Ûy viên Từ thiện xã hội                                    : SC. TN Nguyên Xuân                         

III. ÛY VIÊN:

15. NS. TN Diệu Thọ                                             16. NS. TN Như Chơn                          

17. NS. TN Kha Liên                                              18. NS. TN Như Liên (H.Tân Thành)

19. NS. TN Như Nguyên                                       20. NS. TN Như Thảo                           

21. NS. TN Như Thiền                                           22. NS. TN Hoa Liên                             

23. NS. TN Quảng Đàm                                         24. SC. TN Như Minh

25. SC. TN Huệ Ý                                                  26. SC. TN Chơn Huệ (H.Châu Đức)

27. SC. TN Như Liên (H.Châu Đức)                     28. SC. TN Chúc Nhẫn                          

29. SC. TN Phước Thiền                                        30. SC. TN Diệu Ngọc          

31. SC. TN Đăng Liên                                            32. SC. TN Minh Liên                           

33. SC. TN Trí Liên                                                34. SC. TN Điều Liên            

35. SC. TN Như Điềm                                            36. SC. TN Như Hạnh                           

37. SC. TN Nguyên Quang                                    38. SC. TN Tiến Liên             

39. SC. TN Mẫn Liên                                             40. SC. TN Huệ Huy                             

 41. SC. TN Phước Liên

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 THUỘC BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÀ RỊA-VŨNG TÀU

NHIỆM KỲ V (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 453/QĐ/BTS ngày 24/10/2012

 

 1. Trưởng Phân ban                                                       : Htr.Cấp Tấn Thiện Chánh – Nguyễn Ngọc
 2. Phó Phân ban Thường trực kieâm UV Nghiên huấn: Htr.Cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân
 3. Phó Phân ban ngành Nam                                        : Htr.Cấp Tấn Lệ Ấn – Huỳnh Hy
 4. Phó Phân ban ngành Nữ kieâm UV Nữ Phật tử       : Htr.Cấp Tấn Đồng Thủy – Lại Thị Lạng
 5. Chánh Thư ký                                                            : Htr.Cấp Tấn Tâm Hạnh – Nguyễn Trương
 6. Phó Thư ký                                                                : Htr.Cấp Tín Nhựt Đạo – Nguyễn Văn Trung
 7. Thủ quỹ                                                            : Htr.Cấp Tấn Nguyên Định – Nguyễn Thanh Liệu
 8. Ủy viên Nội vụ                                                  : Htr.Cấp Tấn Tâm Minh – Võ Hữu Quang
 9. Ủy viên Tổ kiểm Đặc trách H.Tân Thành         : HtrCấp Tấn Nhuận Thái – Nguyễn Văn Thái
 10.  Ủy viên Tu thư kiêm Đặc trách TP.Vũng Tàu: Htr.Cấp Tấn Chánh Thiện Trí – Nguyễn Phước Lộc
 11. Ủy viên Doanh tế                                            : Htr.Cấp Tín Nguyên Long – Lê Hoàng Việt
 12. Ủy viên Văn nghệ                                            : Htr.Cấp Tín Thiện Tâm – Nguyễn Hoàng Hải
 13. Ủy viên Thanh niên Đặc trách H.Xuyên Mộc  : Htr.Cấp Tấn Như Long – Nguyễn Đức Vinh
 14. Ủy viên TTXH – Tương tế                              : Htr.Cấp Tín Quảng Tâm – Hồ Trần Dũng Đức
 15. Ủy viên Truyền thông – Báo chí                      : Htr.Cấp Tín Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi
 16. Ủy viên Nam Phật tử                                       : Htr.Cấp Tấn Nguyên Định – Nguyễn Thanh Liệu
 17. Ủy viên Thiếu Nam Đặc trách TP.Bà Rịa        : Htr.Cấp Tín Tuệ Bảo – Nguyễn Văn Lanh
 18. Ủy viên Thiếu Nữ                                            : Htr.Cấp Tấn Chơn Phước – Nguyễn Thị Sanh
 19. Ủy viên Nam Oanh vũ                                     : Htr.Cấp Tín Nhuận Trân – Nguyễn Đăng Tuấn
 20. Ủy viên Nữ Oanh vũ                                       : Htr.Cấp Tấn Lệ Kiên – Ngô Thị Ngọc Nhung
 21. Ủy viên đặc trách huyện Châu Đức                : Htr.Cấp Tín Tâm Khai – Phan Cự
 22. Ủy viên đặc trách Đoàn cựu Huynh trưởng    : Htr.Cấp Tín Minh Hoàng – Võ Văn Lý
 23. Ủy viên                                                             : Htr.Cấp Tấn Tâm Giả – Võ Văn Hiền
 24. Ủy viên                                                             : Htr.Cấp Tín Trung Cường – Nguyễn Đức Phú
 25. Ủy viên                                                             : Htr.Cấp Tín Thiện Ân – Nguyễn Ngọc Tý
 26. Ủy viên                                                             : Htr.Cấp Tín Diệu Thuận – Lê Thị Phương Thảo
 27. Ủy viên                                                             : Htr.Cấp Tín Minh Thuận – Phạm Đại Điền
 28. Ủy viên                                                             : Htr.Cấp Tín Đồng Tuệ – Nguyễn Thị Phượng
 29.   Ủy viên                                                           : Htr.Cấp Tín Minh Không – Bùi Kim Bạch

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu