GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 16:53:41 06-04-2017 (GMT+7) Lượt xem:1477

Thành viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN nhiệm kỳ VII

Thành viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

________________________________________
DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)
(CHÍNH THỨC)
STT PHÁP DANH ĐƠN VỊ
1 Hòa thượng Thích Trí Tịnh Tp. Hồ Chí Minh
2 Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
3 Hòa thượng Dương Nhơn Sóc Trăng
4 Hòa thượng Thích Trí Quảng Tp. Hồ Chí Minh
5 Hòa thượng Thích Từ Thông Tp. Hồ Chí Minh
6 Hòa thượng Thích Thiện Duyên Quảng Nam
7 Hòa thượng Thích Chơn Thiện Thừa Thiên Huế
8 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Bình Định
9 Hòa thượng Thích Như Niệm Tp. Hồ Chí Minh
10 Hòa thượng Thích Trí Tâm Khánh Hòa
11 Hòa thượng Thích Tâm Thủy Phú Yên
12 Hòa thượng Thích Pháp Chiếu Lâm Đồng
13 Hòa thượng Thích Chơn Thành Bình Thuận(Viên tịch)
14 Hòa thượng Thích Giác Toàn Tp. Hồ Chí Minh
15 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
16 Hòa thượng Thích Giác Quang Thừa Thiên Huế
17 Hòa thượng Thích Đức Thanh Thừa Thiên Huế
18 Hòa thượng Thích Thông Nghiêm Tây Ninh
19 Hòa thượng Thích Nhựt Huệ Trà Vinh
20 Hoà thượng Thích Thiện Sanh Sóc Trăng
21 Hòa thượng Thích Thiện Pháp Tp. Hồ Chí Minh
22 Hòa thượng Thích Thiện Tâm Tp. Hồ CHí Minh
23 Hòa thượng Thích Thiện Tánh Tp. Hồ Chí Minh
24 Hòa thượng Đào Như Tp. Cần Thơ
25 Hòa thượng Thạch Sok Xane Trà Vinh
26 Hòa thượng Thích Huệ Tài An Giang
27 Hòa thượng Thích Minh Chánh Đồng Nai
28 Hòa thượng Lý Sa Muoth Bạc Liêu
29 Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
30 Hòa thượng Thạch On Trà Vinh
31 Hòa thượng Tăng Nô Sóc Trăng
32 Hòa thượng Thạch Huônl Sóc Trăng
33 Hòa thượng Thích Giác Giới Vĩnh Long
34 Hòa thượng Thích Nhật Quang Tp. Hồ Chí Minh
35 Hòa thượng Thích Trung Hậu Tp. Hồ Chí Minh
36 Hòa thượng Lâm Pậu Trà Vinh
37 Hòa thượng Thích Thiện Huệ Đồng Tháp
38 Hòa thượng Thích Huyền Thông Kiên Giang
39 Hòa thượng Thích Phước Đường Cộng hòa Pháp
40 Hòa thượng Thạch Sên Trà Vinh
41 Hòa thượng Thích Nguyên Phước Bình Định
42 Hòa thượng Thích Thiện Tấn Quảng Trị
43 Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu Tp. Hà Nội
44 Hòa thượng Thích Thanh Duệ Tp. Hà Nội
45 Hòa thượng Thích Gia Quang Tp. Hà Nội
46 Hòa thượng Thích Hạnh Lạc Quảng Ngãi
47 Hòa thượng Thích Nhuận Thanh Bình Phước
48 Hòa thượng Thích Huệ Minh Tiền Giang
49 Hòa thượng Thích Nhựt Tấn Bến Tre
50 Hòa thượng Thích Huệ Trí Tp. Hồ Chí Minh
51 Hòa thượng Thích Quảng Tùng Tp. Hải Phòng
52 Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Tp. Hà Nội
53 Thượng tọa Thích Thanh Điện Tp. Hà Nội
54 Hòa thượng Thích Đạt Đạo Tp. Hồ Chí Minh
55 Hòa thượng Thích Thiện Đức Tp. Hồ Chí Minh
56 Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm NamĐịnh
57 Hòa thượng Danh Đổng Kiên Giang
58 Hòa thượng Danh Lân Kiên Giang
59 Hòa thượng Diệp Tươi Trà Vinh
60 Hòa thượng Chau Sơn Hy An Giang
61 Hòa thượng Danh Thiệp An Giang
62 Hòa thượng Thích Khế Chơn Thừa Thiên Huế
63 Hòa thượng Thích Hải Ấn Thừa Thiên Huế
64 Thượng tọa Thích Thiện Thống An Giang
65 Hòa thượng Thạch Hà Cà Mau
66 Thượng tọa Thích Minh Thiện Long An
67 Hòa thượng Thích Huệ Đức Hậu Giang
68 Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh Vĩnh Long
69 Hòa thượng Thích Thanh Nhã Tp. Hà Nội
70 Hòa thượng Thích Thiện Nguyện Tp. Đà Nẵng
71 Thượng tọa Thích Trí Thắng Quảng Ngãi
72 Thượng tọa Thích Huệ Thông Bình Dương
73 Thượng tọa Thích Huệ Hiền Đồng Nai(Viên tịch)
74 Hòa thượng Thích Huệ Trường Tp. Cần Thơ
75 Hòa thượng Thích Thiện Bảo Tp. Hồ Chí Minh
76 Thượng tọa Thích Bửu Chánh Tỉnh Đồng Nai
77 Thượng tọa Thích Tâm Đức Tp. Hồ Chí Minh
78 Thượng tọa Thích Tấn Đạt Tp. Hồ Chí Minh
79 Thượng tọa Thích Châu Quang Đaklak
80 Hòa thượng Thích Quảng Xả Kontum
81 Hòa thượng Thích Nguyên Chơn Bình Định
82 Thượng tọa Thích Thanh Phúc Tp. Hà Nội
83 Thượng tọa Thích Thanh Đạt Tp. Hà Nội
84 Thượng tọa Thích Thanh Giác Tp. Hải Phòng
85 Thượng tọa Thích Thanh Hiện Hưng Yên
86 Thượng tọa Thích Thanh Quyết Quảng Ninh
87 Thượng tọa Thích Thanh Phụng Bắc Ninh
88 Thượng tọa Danh Lung Tp. Hồ Chí Minh
89 Thượng tọa Thích Quảng Hà NamĐịnh
90 Thượng tọa Thích Thanh Chính Tp. Hà Nội
91 Thượng tọa Thích Tiến Đạt Tp. Hà Nội
92 Đại đức Thích Minh Tiến Tp. Hà Nội
93 Đại đức Thích Đức Thiện Tp. Hà Nội
94 Đại đức Thích Tâm Đức Thanh Hoá
95 Thượng tọa Thích Thanh Vân Hải Dương
96 Đại đức Thích Nguyên Thành Thái Nguyên
97 Đại đức Thích Minh Nghiêm Phú Thọ
98 Đại đức Thích Quảng Truyền Lạng Sơn
99 Thượng tọa Thích Quảng Tuấn Đak Nông
100 Thượng tọa Thích Thanh Phong Tp. Hồ Chí Minh
101 Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên Tp. Hồ Chí Minh
102 Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo Tp. Hà Nội
103 Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên Tp. Hồ Chí Minh
104 Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc Tp. Hồ Chí Minh
105 Ni sư Thích nữ Huệ Từ Tp. Hồ Chí Minh
106 Ni sư Thích nữ Đàm Khoa Tp. Hà Nội
107 Cư sĩ Tống Hồ Cầm Tp. Hồ Chí Minh
108 Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Tp. Hồ Chí Minh
109 Giáo sư Lê Mạnh Thát Tp. Hồ Chí Minh
110 Cư sĩ Lương Gia Tĩnh Tp. Hà Nội
111 Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu Thừa Thiên Huế
112 Hòa thượng Thích Chí Đạo Quảng Nam
113 Hòa thượng Thích Huệ Minh Tp. Hồ Chí Minh
114 Hòa thượng Chau Cắt An Giang
115 Hòa thượng Thích Minh Thông Tp. Hồ Chí Minh
116 Hòa thượng Thích Như Tước Vĩnh Long
117 Hòa thượng Thích Toàn Đức Lâm Đồng
118 Hòa thượng Danh Nhuônl Kiên Giang
119 Hòa thượng Thích Thiện Trí Tp. Hồ Chí Minh
120 Hòa thượng Thích Từ Tánh Tp. Đà Nẵng
121 Hòa thượng Thích Hạnh Niệm Quảng Nam
122 Hòa thượng Thích Giác Liêm Tp. Hồ Chí Minh
123 Hòa thượng Trà Kha Leng Sóc Trăng
124 Th­ượng tọa Tăng Xà Vong Bạc Liêu
125 Hòa thượng Hộ Chánh Tp. Hồ Chí Minh
126 Th­ượng tọa Thích Lệ Trang Tp. Hồ Chí Minh
127 Th­ượng tọa Thích Minh Thành Tp. Hồ Chí Minh
128 Th­ượng tọa Thích Giác Nhân Tiền Giang
129 Th­ượng tọa Thạch Oai Trà Vinh
130 Hòa thượng Thích Thanh Hùng Tp. Hồ Chí Minh
131 Th­ượng tọa Thích Nhật Ấn Tp. Hồ Chí Minh
132 Th­ượng tọa Thích Truyền Cường Tp. Hồ Chí Minh
133 Thượng tọa Thích Thiện Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
134 Th­ượng tọa Lý Vệ Hậu Giang
135 Thượng tọa Lý Hùng Tp. Cần Thơ
136 Thượng tọa Thích Thanh Huân Tp. Hà Nội
137 Thượng tọa Thích Minh Trí Vĩnh Phúc
138 Đại đức Thích Thanh Lâm Vĩnh Phúc
139 Thượng tọa Thích Chiếu Tạng Hà Nội
140 Đại đức Thích Minh Hiền Hà Nội
141 Đại đức Thích Minh Huy Tỉnh Yên Bái
142 Thượng tọa Thích Thọ Lạc Ninh Bình
143 Đại đức Thích Đức Nguyên Hoà Bình
144 Đại đức Thích Thanh Đư­ờng Cao Bằng
145 Đại đức Thích Phước Nguyên Cà Mau
146 Đại đức Thích Phước Nghiêm Tiền Giang
147 Đại đức Thích Thiện Minh Tp. Hồ Chí Minh
148 Thượng tọa Quách Thành Sattha Bà Rịa Vũng Tàu
149 Ni trưởng­ Thích Đàm Nghiêm Hà Nội
150 Ni sư Thích nữ Tín Liên Tp. Hồ Chí Minh
151 Đại đức Thích Chiếu Tuệ Hà Nội
152 Đại đức Thích Đạo Phong Hà Nội
153 Thượng tọa Thích Thiện Hưởng Hà Nam
154 Đại đức Thích Thanh Định Thái Bình
155 Đại đức Thích Thanh Hòa Thái Bình
156 Thượng tọa Thích Thanh Tình Ninh Bình
157 Thượng tọa Thích Thiện Văn Bắc Giang
158 Thượng tọa Thích Thanh Trung Bắc Ninh
159 Thượng tọa Thích Tâm Thiệu NamĐịnh
160 Thượng tọa Thích Đạo Quang Quảng Ninh
161 Đại đức Thích Thanh Phúc Tuyên Quang
162 Đại đức Thích Viên Như Hà Tĩnh
163 Đại đức Thích Thanh Tuấn Bắc Kạn
164 Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình
165 Ni sư Thích Đàm Hiền NamĐịnh
166 Ni sư Thích Đàm Lan Hà Nội
167 Ni sư Thích Đàm Thành Hà Nội
168 Cư sĩ Phạm Nhật Vũ Hà Nội
169 Thượng tọa Thích Huệ Thành Cà Mau
170 Thượng tọa Thích Minh Lành Bạc Liêu
171 Thượng tọa Thích Chơn Minh Đồng Tháp
172 Hòa thượng Thích Lệ Linh Bến Tre
173 Hòa thượng Thích Niệm Thới Tây Ninh
174 Thượng tọa Thích Minh Bửu Tây Ninh
175 Hòa thượng Thích Chí Mãn Tp. Đà Nẵng
176 Đại đức Thích Thông Đạo Tp. Đà Nẵng
177 Hòa thượng Thích Ngộ Tánh Khánh Hòa
178 Hòa thượng Thích Minh Thông Khánh Hòa
179 Hòa thượng Thích Nguyên Đức Phú Yên
180 Hòa thượng Thích Tâm Tường Gia Lai
181 Thượng tọa Thích Từ Vân Gia Lai
182 Thượng tọa Thích Hạnh Thể Ninh Thuận
183 Đại đức Thích Quảng Hiền Đak Nông
184 Hòa thượng Thích Quảng Hiển Bà Rịa – Vũng Tàu
185 Hòa thượng Thích Nhật Quang Đồng Nai
186 Hòa thượng Thích Chơn Hương Thừa Thiên Huế
187 Hòa thượng Thích Quang Nhuận Thừa Thiên Huế
188 Hòa thượng Thích Thiện Duyên Bình Dương
189 Thượng tọa Thích Phước Đạt Tp. Hồ Chí Minh
190 Thượng tọa Thích Minh Thọ Long An
191 Thượng tọa Giác Trí Bà Rịa – Vũng Tàu
192 Hòa thượng Thích Giác Chí Đak Lak
193 Thượng tọa Thích Hoằng Đức Tiền Giang
194 Thượng tọa Thích Thanh Dũng Hải Dương (Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)
195 Ni trư­ởng Thích nữ Huệ Hương Đồng Nai
196 Ni trư­ởng Thích nữ Tịnh Nguyện Tp. Hồ Chí Minh
197 Đại đức Thích Tâm Chơn Tp. Hồ Chí Minh
198 Ni sư Thích nữ Hòa Liên Tp. Hồ Chí Minh
199 Cư sĩ Nguyễn Xuân Loan Hà Nội
 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu