GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 19:06:43 17-05-2017 (GMT+7) Lượt xem:2012

Đại hội Phật giáo tỉnh: Nội quy và Chương trình Đại hội

NỘI QUY
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 
Để Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 được trang nghiêm long trọng và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, Ban Tổ chức Đại hội thống nhất quy định Nội quy của Đại hội như sau:
 
I. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU:
1. Đại biểu chính thức:
- Chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh;
- Chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2;
- Chư Tôn đức Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh;
- Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh;
- Đại biểu Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh;
- Đại biểu các Chuyên ban thuộc Ban Trị sự tỉnh;
- Đại biểu Trụ trì các Tự viện, Cư sĩ, Phật tử tiêu biểu.
2. Đại biểu khách mời:
- Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành lân cận;
- Các vị khách mời đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an tỉnh, Phòng PA88;
- Các vị khách mời đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh;
- Đại biểu lãnh đạo các Tôn giáo bạn;
- Đại biểu các cơ quan báo, đài.
II. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
1. Đại biểu chính thức được bình đẳng về quyền hạn và nhiệm vụ khi thảo luận và biểu quyết trong Đại hội.
2. Đại biểu chính thức mới được quyền phát biểu và biểu quyết trong Đại hội.
3. Đại biểu chính thức muốn phát biểu trước Đại hội, phải đăng ký nội dung phát biểu với Ban Thư ký Đại hội để được sắp xếp thời gian, mỗi Đại biểu phát biểu không quá 5 phút.
4. Đoàn Chủ tọa mời Đại biểu phát biểu tham luận đã đăng ký và được Ban Nội dung kiểm duyệt, thời lượng phát biểu tham luận linh động.
5. Các Đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến, hoặc phát biểu tham luận mà không còn thời gian thì có thể viết thành văn bản gửi về Ban Thư ký Đại hội để lưu làm tài liệu.
6. Thành viên Đoàn Chủ tọa tham gia thảo luận, biểu quyết trong Đại hội với quyền hạn và nhiệm vụ của một Đại biểu chính thức.
7. Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố và các chuyên ban trực thuộc Ban Trị sự tỉnh phải lập Đoàn Đại biểu có Trưởng, Phó, Thư ký đoàn để tiện liên hệ với Ban Thư ký Đại hội khi có các vấn đề cần thiết trong thời gian Đại hội.
8. Đại biểu chính thức vắng mặt tại Đại hội phải có lý do, Trưởng đoàn phải thông báo cho Ban Thư ký Đại hội để kịp thời báo cáo Ban Kiểm soát Đại hội.
9. Đại biểu phải đeo phù hiệu Đại biểu, Ban Tổ chức khi tham dự Đại hội.
10. Chư Tăng Hệ phái Bắc tông mặc trang phục áo hậu vàng, chư Ni áo hậu lam; Chư Tăng Ni hệ phái Nam Tông và Khất sĩ mặc pháp phục truyền thống của Hệ phái; Cư sĩ Phật tử mặc áo tràng lam hoặc trang phục lịch sự, trang nhã (nam: áo sơ mi trắng, nữ mặc áo dài truyền
thống dân tộc).
11. Thời gian làm việc của Đại hội:
- Đại hội trù bị: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 20/5/2017;
- Đại hội chính thức: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 21/5/2017;
- Đại biểu được nghỉ giữa buổi làm việc 15 phút.
III. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:
1. Đoàn Chủ tọa:
Đoàn Chủ tọa gồm Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (VP.2), Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Hòa thượng Phó ban Thường trực và các vị Phó ban do Ban Thường trực Ban Trị sự giới thiệu, Ban Tổ chức và tiền Đại hội suy cử.
Đoàn Chủ tọa có nhiệm vụ:
- Chủ trì, phân công điều hành các nội dung chương trình Đại hội;
- Chủ trì, tổng kết phiên họp đầu tiên của tân Ban Trị sự tỉnh và giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần dân chủ, hợp pháp;
- Lấy biểu quyết của Đại hội Đại biểu.
2. Ban Thư ký:
Ban Thư ký gồm chư Tôn đức Ban Thư ký Ban Trị sự tỉnh do Ban Tổ chức giới thiệu và tiền Đại hội suy cử. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
- Báo cáo các văn bản theo sự điều phối của Đoàn Chủ tọa;
- Làm chức năng thư ký trong phiên họp;
- Tiếp nhận, ghi chép, tổng hợp nội dung các thông tin, ý kiến phát biểu của Đại biểu trong Đại hội thành văn bản báo cáo cho Đoàn Chủ tọa xem xét, giải quyết.
3. Ban Kiểm soát:
Ban Kiểm soát gồm chư Tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh do Ban Tổ chức giới thiệu và tiền Đại hội suy cử.
Ban Kiểm soát có nhiệm vụ:
- Kiểm tra số lượng Đại biểu để báo cáo trước Đại hội;
- Kiểm tra tư cách Đại biểu;
- Kiểm soát việc biểu quyết của Đại biểu trong Đại hội.
Vì tính chất quan trọng góp phần thành công cho Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, kính đề nghị Quý vị Đại biểu hoan hỷ thực hiện đúng theo các điều quy định trong Nội quy này.

 
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 
I. Ngày 20 tháng 5 năm 2017 (nhằm 25/4/Đinh Dậu)
ĐẠI HỘI TRÙ BỊ:
- 13 giờ 30: Đại biểu tập trung Hội trường
- 14 giờ 00: Chương trình
- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và Đoàn Chủ tọa
- Ban Kiểm soát báo cáo số lượng Đại biểu tham dự
- Thông qua dự thảo Nội quy của Đại hội
- Dự kiến cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát đại hội đại biểu
- Thông qua dự thảo các văn kiện đại hội
- Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2017
- Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Phát biểu đóng góp của đại biểu
- Hồi hướng kết thúc
- 16 giờ 30: Dùng cơm thân mật.

II. Ngày 21 tháng 5 năm 2017 (nhằm 26/4/Đinh Dậu)
ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC
- 07 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm, đón tiếp Quý đại biểu
- 07 giờ 30: Phát phù hiệu, văn kiện đại hội cho đại biểu
- 08 giờ 00: Chính thức vào chương trình đại hội
- Niệm Phật cầu gia bị
- Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ
- Cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát đại hội vào vị trí.
- Ban Kiểm soát báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự
- Phật tử dâng hoa cúng dường
- Diễn văn khai mạc Đại hội
- Tặng hoa chúc mừng
- Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Báo cáo tham luận
- Thông qua danh sách tuyên dương công đức
- Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm
- Thông qua danh sách dự kiến nhân sự được suy cử vào BTS tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Nghỉ giải lao (15 phút - Tân BTS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ chức phiên họp đầu tiên để suy cử Ban Thường trực BTS tỉnh)
- Ban Thường trực HĐTS lấy ý kiến biểu quyết thành phần nhân sự Ban Thường trực BTS tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Đại hội nhất trí suy cử bằng một tràng pháo tay hoặc niệm Phật)
- Tân Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
- Tặng quà lưu niệm cho Tân Ban Trị sự
- Tân Ban Trị sự tặng quà cho các thành viên không tham gia nhiệm kỳ mới
- Phát biểu của Chính quyền
- Đạo từ của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Tặng quà lưu niệm quý Đại biểu
- Diễn văn bế mạc
- Hồi hướng
- 11 giờ 30: Tiệc chay thân mật.
BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu