GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 19:02:55 17-05-2017 (GMT+7) Lượt xem:1082

Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nhiệm kỳ 2017 - 2022

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 
BAN TỔ CHỨC:
Chứng minh: HT. THÍCH TRÍ TỊNH
HT. THÍCH THIỆN TỪ
HT. THÍCH HUỆ CHƠN
Trưởng ban: HT. Thích Quảng Hiển
Các Phó ban: HT. Thích Nguyên Trực HT. Thích Giác Cầu
HT. Thích Như Thị HT. Thích Trí Châu
HT. Thích Giác Hạnh HT. Thích Nhựt Huệ
HT. Thích Giác Tùng HT. Thích Giải Thiện
TT. Giác Trí TT. Minh Hạnh
TT. Quách Thành Sattha ĐĐ. Thích Nhuận Trí
ĐĐ. Thích Minh Thường NT. Thích nữ Như Như
NT. Thích nữ Như Từ NT. Thích nữ Mai Liên
Thư ký: ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
ĐĐ. Thích Thiện Thuận
ĐĐ. Thích Nguyên Thái
Các Ủy viên:
 
HT. Thích Bửu Minh HT. Thích Trừng Diệu
TT. Thích Định Minh TT. Thích Phước Huệ
TT. Thích Minh Thành TT. Thích Thông Luận
TT. Thích Minh Thiện ĐĐ. Thích Minh Đức
ĐĐ. Thích Thiện Thông ĐĐ. Thích Nguyên Bình
ĐĐ. Thích Nguyên Thọ ĐĐ. Thích Chiếu Hiền
ĐĐ. Thích Nhuận Chính NS. Thích nữ Như Diên
CÁC TIỂU BAN:
1. Tiểu ban Tổ chức Nhân sự:
Trưởng ban: HT. Thích Quảng Hiển
Phó ban: HT. Thích Nguyên Trực HT. Thích Như Thị
Ủy viên: HT. Thích Giác Cầu TT. Giác Trí
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa ĐĐ. Thích Thiện Thuận
ĐĐ. Thích Nguyên Thái NT. Thích nữ Như Như
2. Tiểu ban Nội dung:
Trưởng ban: HT. Thích Quảng Hiển
Phó ban: HT. Thích Như Thị HT. Thích Giác Hạnh
TT. Giác Trí ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
ĐĐ. Thích Thiện Thuận ĐĐ. Thích Trí Định
Ủy viên: ĐĐ. Thích Nguyên Thái ĐĐ. Thích Thiện Thông
ĐĐ. Thích Nguyên Thọ ĐĐ. Thích Nguyên Bình
ĐĐ. Thích Chiếu Hiền SC. TN Quảng Châu
3. Tiểu ban Vận động Tài chính:
Trưởng ban: HT. Thích Giác Cầu      
Phó ban: HT. Thích Giải Thiện NT. Thích nữ Mai Liên
Ủy viên: TT. Thích Minh Thành TT. Thích Phước Huệ
TT. Thích Minh Thiện TT. Thích Thông Luận
ĐĐ. Thích Nguyên Thọ ĐĐ. Thích Nguyên Bình
ĐĐ. Thích Chiếu Hiền NT. Thích nữ Như Như
4. Tiểu ban Trang trí & âm thanh:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Thiện Thông
Phó ban: ĐĐ. Thích Huệ Định SC. TN Nguyên Xuân
Ủy viên: ĐĐ. Thích Trung Tú ĐĐ. Thích Thiện Nguyện
ĐĐ. Thích Thiện Long SC. TN Nguyên Phú
Cty Hiệp Thành Lợi
Nhân viên Trung tâm Văn hóa
5. Tiểu ban Ẩm thực:
Trưởng ban: SC. Thích nữ Tiến Liên
Thành viên: Phật tử Tịnh xá Ngọc Đức, Tp. Vũng Tàu
Phật tử Diệu Hoa, Tp. Bà Rịa
Nhóm Phật tử Hội từ thiện chùa Hội Phước, Tp. Bà Rịa
6. Tiểu ban Tiếp lễ:
Trưởng ban: NS. Thích nữ Hạnh Nhân
Phó ban: NS. Thích nữ Phấn Liên
Ủy viên: SC. Thích nữ Tâm Đức SC. Thích nữ Huệ Trúc
SC. Thích nữ Hải Triều  
7. Tiểu ban Tiếp tân:    
Trưởng ban: TT. Quách Thành Sattha  
Phó ban: TT. Thích Định Minh TT. Thích Phước Huệ
TT. Thích Minh Thành NT. Thích nữ Như Từ
NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm  
Ủy viên: TT. Thích Thông Luận TT. Thích Minh Thiện
TT. Giác Thông ĐĐ. Thích Nguyên Bình
ĐĐ. Thích Nguyên Thọ ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
ĐĐ. Thích Chiếu Hiền ĐĐ. Thích Tâm Pháp
ĐĐ. Thích Vĩnh Tế ĐĐ. Thích Quảng Ngôn
ĐĐ. Thích Nguyên Kính ĐĐ. Thích Minh Huân
ĐĐ. Thích Thật Minh ĐĐ. Thích Tâm Trụ
ĐĐ. Thích Thánh Biện ĐĐ. Thích Thiện Thông
ĐĐ. Thích Huệ Hiếu NS. Thích nữ Hạnh Nhân
NS. Thích nữ Hạnh Bình NS. Thích nữ Nhựt Hạnh
SC. Thích nữ Chúc Phương SC. Thích nữ Diệu Hoàng
SC. Thích nữ Huệ Chánh SC. Thích nữ Hải Triều
8. Tiểu ban Khánh tiết - Quà tặng - Phát thẻ Đại biểu:
Trưởng ban: SC. Thích nữ Như Bảo
Phó ban: SC. Thích nữ Quảng Châu SC. Thích nữ Định Đức
Ủy viên: SC. Thích nữ Chơn Đăng SC. Thích nữ Hạnh Thiện
SC. Thích nữ Như Phước SC. Thích nữ Huệ Trí
SC. Thích nữ Huệ Ý SC. Thích nữ Vạn Niệm
SC. Thích nữ Thông Pháp SC. Thích nữ Thanh Thảo
Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm
Thiếu nữ Gia đình Phật tử tỉnh
9. Tiểu ban Thông tin - Truyền thông:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Trí Định
Phó ban: ĐĐ. Thích Tâm Trụ ĐĐ. Thích Viên Anh
Ủy viên: ĐĐ. Thích Nguyên Trụ ĐĐ. Thích Hạnh Danh
ĐĐ. Thích Thiện Hưng ĐĐ. Thích Quảng Đạt
SC. Thích nữ Như Chiếu SC. Thích nữ Như Liên
SC. Thích nữ Tâm Thịnh SC. Thích nữ Thánh Hiếu
Phật tử Lê Ngọc Cảm Phật tử Ngô Thị Chiến
10. Tiểu ban Nghi lễ:
Trưởng ban: HT. Thích Trí Châu
Phó ban: TT. Thích Giác Quảng
Ủy viên: Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh
11. Tiểu ban Cung nghinh:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Nhuận Chính
Phó ban: ĐĐ. Thích Trung Hiếu
Ủy viên: Tăng sinh Trường TCPH Đại Tòng Lâm
12. Tiểu ban Dâng hoa:
Trưởng ban: HTr. Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân
Phó ban: Htr. Nguyên Thái - Nguyễn Văn Thái
Các ủy viên: Phân Ban GĐPT tỉnh
13. Tiểu ban Thị giả:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Tịnh Huệ  
Phó ban: ĐĐ. Thích Thiện Trụ ĐĐ. Thích Minh Đạo
SC. Thích nữ Điều Liên  
Ủy viên: ĐĐ. Thích Trung Giác ĐĐ. Thích Thiện Quảng
ĐĐ. Thích Thiện Bạch ĐĐ. Thích Thiện Thủ
SC. Thích nữ Chúc Nhẫn SC. Thích nữ Lâm Liên
SC. Thích nữ Tắc Nghiêm SC. Thích nữ Thảo Châu
Ni sinh Trường TCPH Đại Tòng Lâm
14. Tiểu ban Trật tự:
Trưởng ban: TT. Thích Nhuận Như  
Phó ban: ĐĐ. Thích Bảo Nhật ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm
Ủy viên: HTr:  Nguyễn Hồng Trân HTr:  Nguyễn Văn Thái
HTr: Nguyễn Đăng Tuấn GĐPT tỉnh
15. Tiểu ban Thông sự:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Quảng Ngôn  
Phó ban: ĐĐ. Thích Nhựt Thành ĐĐ. Thích Hoằng Trí
Ủy viên: ĐĐ. Thích Nhựt Trường ĐĐ. Thích Nhuận Trí
ĐĐ. Thích Trung Tấn ĐĐ. Thích Quảng Hà
ĐĐ. Thích Nhuận Đăng ĐĐ. Thích Phước Nhàn
16. Tiểu ban Cư trú:
Trưởng ban: TT. Minh Hạnh
Phó ban: TT. Quách Thành Sattha
Uỷ viên: TT. Thích Phước Huệ TT. Thích Thông Không
ĐĐ. Thích Nguyên Thái ĐĐ. Thích Vĩnh Tế
ĐĐ. Thích Tâm Đăng ĐĐ. Thích Quảng Kiên
ĐĐ. Thích Nhuận Bảo  
18. Tiểu ban Dẫn chương trình:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Thiện Thông
Phó ban: ĐĐ. Thích Thánh Biện ĐĐ. Thích Quảng Ngữ
19. Tiểu ban Quay phim - nhiếp ảnh:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Thiện Hưng  
Phó ban: ĐĐ. Thích Thiện Long SC. Thích nữ Tâm Thịnh
Ủy viên: Phật tử Diệu Hồng Phật tử Thiện Khánh
Phật tử Diệu Thanh Phật tử Thiện Hiếu
Cty Phim Khanh Gia Cty Phim Đại Thành Chí
Phật tử Thiện An Phật tử Thiện Đức
       
VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ TỈNH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu