GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 06:38:27 25-07-2017 (GMT+7) Lượt xem:1612

Kiến nghị với Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tà đạo Pháp Luân Công

Pháp Luân Công đã lập hàng trăm trang web, lợi dụng từ ngữ thuật ngữ đồng thời xuyên tạc kinh điển Phật giáo, ngấm ngầm bài xích Phật giáo, hạ thấp đức Phật Thích Ca Mâu Ni suy tôn giáo chủ Lý Hồng Chí là Phật Chủ. Đồng thời thâu nạp cải đạo, lừa đảo quần chúng đặc biệt là tín đồ Phật giáo. Điều đó có thể kiểm chứng trên hàng trăm trang web của Pháp Luân Công và ấn phẩm, sách, giáo lý, bài giảng của Lý Hồng Chí.

Mặc dù Phật giáo và Pháp Luật Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nhưng không có nghĩa là một cá nhân tổ chức nào đó có thể tùy tiện đi xuyên tạc kinh sách giáo lý, giáo chủ của Phật giáo như Pháp Luân Công đang làm. Mặc dù Phật Giáo là tôn giáo Hòa Bình của Nhân Loại. Nhưng không thể làm ngơ trước thực trạng Pháp Luân Công đang phá hoại Chánh Pháp của đức Phật. Thật vậy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam là ăn cơm của chúng sinh phải phục vụ chúng sinh, hưởng Di Giáo của đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải báo đáp ân đức của đức Phật bằng cách giữ gìn chánh Pháp của đức Phật không để ngoại đạo xuyên tạc.

Nếu như vì để giữ hòa khí với Pháp Luân Công mà không nói lên sự thật đó là đang hủy hoại Chánh Pháp của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cũng không xứng đáng với sự cúng dường của phật tử.

Pháp Luân Công tự nhận mình không phải tôn giáo, nhưng lại có nhiều biểu hiện lừa đảo, tuyên truyền sai sự thật, mê hoặc tín đồ, khẳng định học Pháp Luân Công miễn phí sau đó lại bắt tín đồ đi mở điểm luyện công, phát tờ rơi, sám hối trước ảnh của Lý Hồng Chí để tăng thêm công đức và được Lý Hồng Chí cứu giúp, cực khổ tập 2 tiếng đi khỏe lên thì vẫn cho rằng đó là Pháp Thân của Lý Hồng Chí tịnh hóa, ốm không cần thuốc, bỏ đạo thờ cúng tổ tiên chỉ thờ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Công tuyên bố phi kinh tế nhưng tín đồ tham gia các chương trình quảng bá không công cho Lý Hồng Chí như tham gia các đoàn nhạc Hồng Ân, Hồng Dương, lập trang web….. hay phải trả một chi phí lên đến hàng triệu đồng để xem các chương trình nghệ thuật khuếch chương quảng bá Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí hay mua sách báo ấn phẩm của Lý Hồng Chí. 

Pháp Luân Công tuyên bố phi chính trị nhưng hàng ngày Lý Hồng Chí yêu cầu tín đồ phát niệm hàng tiếng tiêu diệt tà linh cộng sản. Pháp Luân Công chính xác là một tổ chức chính trị khi Lý Hồng Chí chế ra phương pháp, kêu gọi tín đồ cứ 5h sáng dậy Phát Niệm tiêu diệt tà linh của đảng cộng sản.

(Lý Hồng Chí bắt bà con Việt Nam 5h sáng dậy Phát Niệm tiêu diệt tà linh của đảng cộng sản bằng tiếng Trung Quốc, một ngày 4 lần)

Pháp Luân Công càng được mở rộng thì Chánh Pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni càng bị tiêu diệt. Pháp Luân Công cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận là tôn giáo do vậy trước thực trạng xuyên tạc kinh sách Phật Giáo, bài xích hạ thấp giáo chủa của Phật giáo của Pháp Luân Công, và Lý Hồng Chí.

Pháp Luân Công đang lừa đảo cải đạo tín đồ Phật giáo. Thì Phật Giáo có coi Pháp Luân Công là tà đạo cũng hoàn toàn không có vi phạm Pháp Luật và hợp với tâm nguyện của bà con Phật Tử, nhằm duy trì Giáo Pháp của đức Phật và ngăn chặn phật tử rơi vào tà đạo cũng là đạo lý nên làm và phải làm của những người con Phật.

Sau đây tôi xin kể ra một số ví dụ về sự xuyên tạc kinh sách của Phật giáo và các đạo của Pháp Luân Công:

Một trong số rất nhiều ví dụ: Bịa đặt ra một câu truyện không có nguồn gốc từ kinh điển nào của Phật Giáo, mượn danh tính của các đệ tử của đức Phật và của đức Phật Thích Ca Mâu Ni về hoa ưu đàm để  suy tôn Lý Hồng Chí giáo chủ Pháp Luân Công thành Phật, rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấn chứng cho Lý Hồng Chí là Phật. Chưa kể thực chất loại sinh vật lạ mà Pháp Luân Công xuyên tạc thành hoa ưu đàm đó thực chất chỉ là loại trứng chuồn chuồn cỏ.

http://tinhhoa.net/phat-thich-ca-ke-ve-hoa-uu-dam-bao-hieu-duc-chuyen-luan-thanh-vuong-ha-the-do-nhan.html

Mặc dù mượn kinh sách Phật giáo để phục vụ việc truyền bá Pháp Luân Công như vậy, nhưng Lý Hồng Chí là một kẻ ăn cháo đá bát khi cho rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp xong nhìn lại đều thấy sai mãi cuối đời mới đạt tầng Như Lai, còn hắn tự cho rằng hắn giảng Pháp tại CAO TẦNG. Thật vậy nguyên văn như sau:

Mở đầu bài giảng thứ nhất trong quyển sách Chuyển Pháp Luân, Lý Hồng Chí viết: “Tôi cũng biết rõ tình thế khí công trên toàn quốc1. Cả trong ngoài nước hiện nay, về việc truyền công lên cao tầng một cách chân chính, thì chỉ có mình cá nhân tôi đang làm.”

Hay Trang 5 quyển sách Chuyển Pháp Luân, Lý Hồng Chí viết: “Thích Ca Mâu Ni dưới cội bồ đề khai công khai ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong  suốt 49 năm truyền Pháp, Ông liên tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao [lên] một  tầng, Ông quay lại xét thấy Pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, Ông phát hiện rằng Pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa. Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng xong lại không còn đúng.  Trong toàn bộ 49 năm, Ông không ngừng thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao [lên]  một tầng, [Ông] lại phát hiện Pháp Ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp. Ông cũng phát hiện rằng Pháp của mỗi một tầng là thể hiện của Pháp tại mỗi một  tầng đó; mỗi một tầng đều có Pháp, nhưng đó không phải là chân lý tuyệt đối của vũ trụ.”

Lý Hồng Chí ăn cắp các ý tưởng về Tam Minh, Lục Thông trong Phật Giáo diễn giải sai đi, và dựa vào đó để nói phét rằng bản thân mình có Tam Minh, Lục Thông biết vạn sự trên đời, thậm chí còn an bài cho cả vũ trụ, đến thần thánh trên trời cũng phải ký thệ ước với hắn (xem bài giảng của Lý Hồng Chí năm 2016). 

Xem tại http://vn.minghui.org/news/60612-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2015.html

Hắn biết Vũ Trụ đã nổ 9 lần Trái đất có 81 nền văn minh…..(Xem sách Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí). Có hai lý do để tín đồ Pháp Luân Công tuyệt đối tin vào Lý Hồng Chí, vì một mặt truyền thông của Pháp Luân Công rất mạnh họ bịa ra các câu truyện hấp dẫn rồi ngấm ngầm truyền đạo cải đạo, họ sử dụng thành thạo hiệu ứng số đông, các chiến dịch marketing và thực hành nghiêm túc lời dạy của Lý Hồng Chí rằng phải đi giảng thanh chân tướng, học Pháp của hắn, càng bị can nhiễu thì càng phải phát niệm tiêu diệt tà ác, càng bị cản trở thì càng là thử thách. 

Một mặt khác hắn dựa vào các ảo giác của người tập Pháp Luân Công hắn mô tả các ảo giác đúng với các ảo giác của người tập luyện từ đó hắn nói cái gì người tập Pháp Luân Công cũng tin. Nhưng thực ra hắn không hề có Tam Minh lục thông gì hết năm 2016 hắn có khẳng định rằng thời điểm giảng Pháp tại Đại học Công An (Trung Quốc) hắn chưa biết rằng đảng cộng sản Trung Quốc là thứ tà đảng ác nhất cần phải tiêu hủy. Nếu hắn có tam minh lục thông thì tại sao hắn không biết sớm điều đó?

http://vi.falundafa.org/lectures/20060225L.html
 
Lý Hồng Chí còn ngông cuồng khi cho rằng Thần Thánh trên trời cũng phải ngưỡng mộ đệ tử của hắn.

Xem tại http://vn.minghui.org/news/60612-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2015.html

Trong nhiều tác phẩm của Lý Hồng Chí cho rằng hiện nay các vị Thần, vị Phật không quản nhân loại nữa chỉ có hắn mới quản nhân loại, y là đại giác giả truyền chính pháp ra lần cuối cùng.  Trên trang web thì có rất nhiều một trong số rất nhiều ví dụ nói về hiện nay Phật Thích Ca không quản nhân loại nữa, mà thay bằng Lý Hồng Chí giáo chủ của Pháp Luân Công. Rồi Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni không còn linh nghiệm nữa, trong chùa miếu chỉ có cáo chồn quỷ rắn bám vào tượng:

http://tinhhoa.net/tu-thuat-chan-dong-cua-mot-vi-hoa-thuong-da-khai-mo-thien-muc.html
http://tinhhoa.net/tu-si-van-du-va-nhung-bi-an-chua-tung-tiet-lo-ve-nguoi-ngoai-hanh-tinh-p1.html
http://chanhkien.org/2010/06/chuyen-than-thoai-danh-cho-con-nguoi-tuong-lai.html

Một trong số các ví dụ tổ chức Pháp Luân Công ngang nhiên bịa đặt xuyên tạc kinh sách các đạo để suy tôn Lý Hồng Chí là cứu thế chủ.

http://chanhkien.org/2012/07/giai-ma-khai-huyen-4-cuu-the-chu-la-nguoi-sang-lap-phap-luan-cong.html

Kính đề nghị Giáo Hội Phật Giáo chính thức vào cuộc, chính thức có tuyên bố dứt khoát về Pháp Luân Công với 2 lý do chính như sau:

Lý do thứ nhất: Bảo vệ chánh pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước sự xuyên tạc của Pháp Luân Công

Giáo chủ Pháp Luân Công lợi dụng các từ ngữ thuật ngữ của Phật giáo, xuyên tạc kinh sách Phật giáo hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni. Tự coi mình là kẻ chuyển Pháp Luân đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chuyển Pháp Luân điều này là hoàn toàn trái và xuyên tạc kinh sách của Phật Giáo. Lý Hồng Chí còn tự cho mình là sáng tạo ra thế giới Pháp Luân mà Phật của thế giới khác không bằng Bồ Tát, La Hán của thế giới của hắn.  Tự coi mình là người cuối cùng giảng Pháp cứu độ chúng sinh, Phật Thích Ca Mâu Ni là quá khứ. Các trang web của Pháp Luân Công luôn công luôn lợi dụng, xuyên tạc kinh điển Phật Giáo rồi tuyên truyền Phật Giáo mạt pháp giờ Pháp Luân Công là Chính Pháp, đại Pháp, Phật Gia….

Lý do thứ hai: Bảo vệ niềm tin của tăng, ni, phật tử vào Chánh Pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Pháp Luân Công chi trả cho truyền thông rất lớn, với hàng trăm trang web truyền bá Pháp Luân Công đặc biệt trong thời đại Internet, mạng xã hội, thì ảnh hưởng của các trang web này rất ghê gớm. Riêng các trang trang Đại Kỷ Nguyên đã có gần 11 triệu lượt theo dõi. Đến nay hàng trăm điểm luyện công được mọc lên như nấm trên khắp cả nước. Với chiến dịch truyền thông lớn như vậy thì người dân sẽ tin rằng Phật Pháp đã mạt, tăng nhân không độ được đời, giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng sai, trong chùa chỉ có cáo chồn quỷ rắn phụ thể bám vào tượng Phật ……

Câu hỏi này xin được gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Đỗ Quang Hạnh, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu