GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 09:31:37 06-04-2017 (GMT+7) Lượt xem:880

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VIII và Cao đẳng Phật học khóa VI niên khóa (2014 – 2017)

Nay, bản trường chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VIII và Cao đẳng Phật học khóa VI niên khóa (2014 – 2017) với hình thức giáo dục mới, tu học theo chương trình tu học nội trú 100%.

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                                                                         ——————–
                 Số: 120/TB/BGH
                                                             Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
                                               THÔNG BÁO CHIÊU SINH
                Kính gởi:               – Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành phố
                                              Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành phố trong tỉnh
                                             – Chư Tôn đức trụ trì các Tự Viện trong và ngoài tỉnh
 
Kính thưa Chư Tôn đức!
Sau 24 năm hoạt động, Trường Phật học Đại Tòng Lâm đã đào tạo 7 khóa Trung cấp Phật học và 5 khóa Cao đẳng Phật học với hơn 2000 Tăng Ni sinh tốt nghiệp ra trường. Sở dĩ làm được điều này là Ban Giám hiệu chúng tôi đã nhận được niềm tin và sự ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với đường lối giáo dục của chúng tôi, xin thành kính tri ân chư liệt vị.
Nay, bản trường chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VIII và Cao đẳng Phật học khóa VI niên khóa (2014 – 2017) với hình thức giáo dục mới, tu học theo chương trình tu học nội trú 100%.
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/10/2013 đến ngày 02/12/2013 (nhằm ngày 11/09/Quý Tỵ đến ngày 30/10/Quý Tỵ).
– Tăng Ni sinh nhập trường: vào ngày 07/02/2014 (nhằm mùng 08/01/Giáp Ngọ).
– Những điều kiện và cam kết nhập học như sau:
1. Không sử dụng xe gắn máy cá nhân trong Trường suốt thời gian theo học.
2. Không sử dụng điện thoại di động cá nhân trong Trường suốt thời gian theo học. (Nhà Trường có điện thoại công cộng để Tăng Ni sinh liên hệ khi cần thiết).
3. Không sử dụng máy vi tính cá nhân trong Trường suốt thời gian theo học.
                4. Mỗi năm Tăng Ni sinh chỉ được về chùa 01 lần vào thời gian nhà Trường cho nghỉ Tết hoặc nghỉ hạ, ngoài ra chỉ được về chùa khi Bổn sư viên tịch hoặc cha, mẹ qua đời.
5. Bổn sư của Tăng Ni sinh phải đến họp với Ban Giám hiệu mỗi năm 1 lần khi có Thư mời của Trường.
6. Tăng Ni sinh phải chấp hành nội quy của bổn Trường, nếu Tăng Ni sinh nào bị Trường đuổi học vì vi phạm kỷ luật và nội quy của bổn Trường thì Bổn sư phải hoàn trả chi phí trong suốt thời gian đã theo học. Đồng thời, Ban Giám hiệu sẽ có công văn thông báo đến Giáo hội địa phương và Bổn sư được biết.
            7. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Tăng Ni sinh phải cam kết là trở về lại địa phương để phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. Nếu có nhu cầu ở lại tu học tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì phải được sự chấp thuận của các cấp chính quyền có thẩm quyền, nếu ở lại khi chưa được sự chấp thuận của các cấp chính quyền có thẩm quyền thì Tăng Ni sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Luật pháp Nhà nước và Giáo hội.
Hồ sơ được phát miễn phí tại văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày ra thông báo này. Để biết rõ hơn, xin quý vị liên hệ số điện thoại: 0643.876024 hoặc 0937955232 (gặp Đại đức Thích Nhuận Nghĩa).
Hồ sơ nhập học Tăng Ni sinh hoặc Bổn sư phải trực tiếp nộp tại Văn phòng do lãnh đạo Văn phòng Trường tiếp nhận. Nhà trường không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và hồ sơ nộp sau thời gian qui định.
Trân trọng thông báo.
 Nơi nhận:                                                                                                     TM. BAN GIÁM HIỆU
                – Như trên                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
        – Lưu VP                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                      Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN 


  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
                                                                                                                                ——————–               
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM
Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: 0643 876 024 – FAX: 0643 876 776

                                                             

                               ĐƠN XIN NHẬP HỌC

 Kính gởiBAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU


Con tên là:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pháp danh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày: ……………….tháng ………………………  năm ……………………………  tại: …………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hiện tu học tại (ghi rõ địa chỉ chùa): ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Xuất gia ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ chùa): ………………………………………………………………………. ………………………………………..
Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trình độ Phật học: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bổn sư : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ Bổn sư: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Y chỉ sư (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ Y chỉ sư: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại của Bổn sư (hoặc Y chỉ sư): …………………………………………………………………………………………………
Kính xin Ban Giám Hiệu cho con được nhập học lớp:………………………………….Khóa:………………….
tại trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Con sẽ tuân hành Nội quy, điều kiện của nhà Trường cũng như chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Luật pháp Nhà nước.
Thành kính tri ân Ban Giám Hiệu, kính chúc quý Ban vô lượng an lạc.
Hồ sơ gồm có:                                                                      …………… ngày …… tháng …… năm 20…
                                                                                                                             Kính đơn
–    2 Đơn xin nhập học (theo mẫu)
–    2 CMND (photo có công chứng)
–    2 Sơ yếu lý lịch
–    2 Giấy bảo lãnh của Bổn sư
–    2 Bản cam kết
–    2 Chứng điệp thọ giới (photo có công chứng)
–    2 Bằng Tốt nghiệp THPT
 – 2 Bằng Tốt nghiệp TCPH (đối với Cao đẳng)
–    Giấy khám sức khỏe
–    4 ảnh (3×4)
                                                    XÁC NHẬN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN, THÀNH PHỐ:
                                                                 (Đối với Tăng Ni sinh tu học trong tỉnh BR-VT)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                       XÁC NHẬN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ:
                                                                 (Đối với Tăng Ni sinh tu học ngoài tỉnh BR-VT)
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                               XÁC NHẬN CỦA PHÒNG NỘI VỤ – TÔN GIÁO HUYỆN, THÀNH PHỐ:
                               (Tăng Ni sinh ngoài tỉnh phải có giới thiệu của Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo Tỉnh, Thành)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                                                   ——————–

                                 GIẤY BẢO LÃNH CỦA BỔN SƯ HOẶC Y CHỈ SƯ

 
            Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tôi đứng tên dưới đây là :………………………………………………………………………………………………….
Pháp danh: ……………………………………………………………………………………………………………………
Hiện trụ trì chùa (tịnh xá, tịnh thất…):……………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại (fax) liên lạc : ……………………………………… Email: ……………………………………………
Chức vụ hiện nay trong Giáo hội: (nếu có)………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin bảo lãnh cho đệ tử tôi là:………………………………………………………………………………………….
Pháp danh : ……………………………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm xuất gia: …………………………………………….Nơi xuất gia: ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Đã thọ giới: ………………………………………………………………………………….. Năm thọ giới: ……………
Được theo học lớp ………………………………… khóa: ………………… tại Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ đưa đệ tử đến nhập học ở quý Trường và đồng ý về 7 điều kiện trong bản cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức của đệ tử, đồng thời thường xuyên liên lạc với nhà Trường, tham dự các phiên họp mỗi năm học của Ban Giám hiệu để lắng nghe kết quả tu học của đệ tử nhằm góp phần khuyến tấn, giáo hóa đệ tử và hỗ trợ Ban Giám hiệu trong công cuộc giáo dục chung của Giáo hội.
Trân trọng!
XÁC NHẬN BAN TRỊ SỰ GHPGVN                …………………, ngày …… tháng…….năm 20…
            (huyện, thị, thành…)                                             (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                                                                               ……………………
                                                                                      GIẤY CAM KẾT
 
Kính gởi               Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm
Con tên là: ……………………………………………………………………..Pháp danh: ……………………………..
Sinh ngày: …………………….  tháng ………………….  năm ………………………. tại: ………………………….
Hộ khẩu thường trú tại (ghi rõ địa chỉ) : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hiện tu học tại chùa : …………………………………………………………………….. Xã (phường, thị trấn): ….
Huyện (Thành phố): ………………………………………………………………………. Tỉnh (Thành phố): ………..
Là đệ tử của: ………………………………………………………………………………….  Chùa: ……………………
Xã (phường, thị trấn): …………………………………………………………………….  Huyện (Thành phố): ……..
Tỉnh (Thành phố):  ………………………………………………………………………… ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………. Nay con xin theo học lớp: ……………………………… khóa: ………………… tại trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chấp hành 7 điều kiện sau đây:
1. Không sử dụng xe gắn máy cá nhân trong Trường suốt thời gian theo học.
2. Không sử dụng điện thoại di động cá nhân trong Trường suốt thời gian theo học. (Nhà Trường có điện thoại công cộng để Tăng Ni sinh liên hệ khi cần thiết).
3. Không sử dụng máy vi tính cá nhân trong Trường suốt thời gian theo học.
4. Mỗi năm Tăng Ni sinh chỉ được về chùa 01 lần vào thời gian nhà Trường cho nghỉ Tết hoặc nghỉ hạ, ngoài ra chỉ được về chùa khi Bổn sư viên tịch hoặc cha, mẹ qua đời.
5. Bổn sư của Tăng Ni sinh phải đến họp với Ban Giám hiệu mỗi năm 1 lần khi có Thư mời của Trường. 
6. Tăng Ni sinh phải chấp hành nội quy của bổn Trường, nếu Tăng Ni sinh nào bị Trường đuổi học vì vi phạm kỷ luật và nội quy của bổn Trường thì Bổn sư phải hoàn trả chi phí trong suốt thời gian đã theo học. Đồng thời, Ban Giám hiệu sẽ có công văn thông báo đến Giáo hội địa phương và Bổn sư được biết.   
7. Sau khi tốt nghiệp ra trường, con xin cam kết là trở về lại địa phương để phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. Nếu có nhu cầu ở lại tu học tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì phải được sự chấp thuận của các cấp chính quyền có thẩm quyền, nếu ở lại khi chưa được sự chấp thuận của các cấp chính quyền có thẩm quyền thì con xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Luật pháp Nhà nước và Giáo hội.
                Trân trọng tri ân Ban Giám Hiệu và kính chúc quý Ban vô lượng an lạc.
Ý KIẾN CỦA BỔN SƯ / Y CHỈ SƯ                 ……………… , ngày …… tháng ……. năm 20…                                    
                                                                                                 Người cam kết
 
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH (THÀNH) …………………………                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              BAN TRỊ SỰ                                                                    ———-o0o———-
               ——————-
                                                                SƠ YẾU LÝ LỊCH
– Họ và tên khai sinh: ………………………………………………………………………………………………………..
– Pháp danh: ………………………………………………………………Pháp hiệu: …………………………………….
– Ngày, tháng, năm và nơi sinh: ……………………………………………………..tại: ……………………………….
– Giấy CMND số: ……………………………………..cấp ngày:……………………………….. tại:…………………..
– Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………….
– Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………..
– Hiện ở chùa (thường trú hay tạm trú): ………………………………………………………. địa chỉ: ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Trình độ: + Văn hóa: ………………………………………………………………………………………………………..
               + Trình độ Phật học: …………………………………………………………………………………………….
– Ngày, tháng, năm xuất gia:………………………………………………………………………………………………..
– Nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ):……………………………………………………………………………………………….
– Giới phẩm hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………..
– Bổn sư và địa chỉ Bổn sư (hoặc Y Chỉ sư): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Chức vụ đã qua và hiện nay trong Giáo hội (nếu có): ……………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                          QUAN HỆ GIA ĐÌNH
– Họ và tên cha: ………………………………………………………………sinh năm: ………………..(sống, chết)
– Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………………………………………..
– Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………….sinh năm: ………………..(sống, chết)
– Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………………………………………..
– Anh chị em ruột hiện nay làm gì, ở đâu:…………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                         QUÁ TRÌNH BẢN THÂN
   Nêu rõ từng thời gian từ năm 8 tuổi đến nay (từ năm … đến năm…) làm gì, ở đâu?
   ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
A. Xuất gia tu học:
. Thuộc Hệ phái: …………………………………………………………………………………………………………
. Chuyển tổ chức hệ phái (nếu có): ……………………………………………………………………………………
. Các Giới đàn đã được thọ (năm và nơi tổ chức giới đàn):…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Các lớp hoặc khóa đã thụ huấn:
– Về Phật giáo (nếu có): ………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………………………………………..
– Về xã hội (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
– Đã tham gia sinh hoạt tổ chức xã hội (nếu có): ……………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………………
– Khen thưởng (nếu có): ……………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………………………..
– Kỷ luật (nếu có): …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
     Tôi xin cam đoan bản sơ yếu lý lịch này đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về
lời khai trên đây trước Giáo hội và Luật pháp.
 Xác nhận của Chính quyền địa phương      ….…, ngày ……… tháng … năm 20…
             (phường, xã, thị trấn)                                Người khai ký tên
(Văn phòng BTS)

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu