GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VIII và Cao đẳng Phật học khóa VI niên khóa (2014 – 2017)

Ngày đăng: 09:31:37 06-04-2017
Nay, bản trường chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VIII và Cao đẳng Phật học khóa VI niên khóa (2014 – 2017) với hình thức giáo dục mới, tu học theo chương trình tu học nội trú 100%.

Các tin khác