GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Chú Đại Bi – Thi hóa Việt ngữ – Phạn ngữ

Ngày đăng: 11:25:13 07-04-2017
Thi hóa Việt ngữ của thầy Minh Đức qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH – Thích Trí Thủ

Ngày đăng: 11:17:09 07-04-2017
Chân thành tán thán ghi nhận công đức các vị: Trí Siêu, Nguyên Chứng, Nguyên Giác và Nguyên Thanh, những vị đã đóng góp tích cực cho tập sách, bằng sự sưu tầm, sao chép, bổ túc các tư liệu văn bản, cùng là tham gia ý kiến về một số chi tiết khác nhau giữa các văn bản.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH – Chân Hiền Tâm

Ngày đăng: 11:15:22 07-04-2017
Gần như Phật tử nào cũng biết qua bài Bát nhã tâm kinh. Bát nhã tâm kinh là bài kinh nói về tâm, nhưng không phải là tâm suy nghĩ thường tình của người đời, mà nói về cái tâm “đến bờ kia”. Nó là cái trí có thể soi thấu được cội nguồn của mọi hiện tượng, sự vật v.v… trên thế gian. Bài kinh là ngọn đuốc dẫn đường cho một hành giả tu Phật.

BÁT NHÃ TÂM KINH

Ngày đăng: 11:13:54 07-04-2017
BÁT NHÃ TÂM KINH (SANSKRIT – DỊCH ÂM – DỊCH NGHĨA) Dịch Việt: Nguyệt Thiên

Các tin khác