GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Cập nhật lúc 13:17:07 22-09-2023 (GMT+7) Lượt xem:232

Châu Đức: Lễ Tác Pháp Tự Tứ, Mãn Hạ chư Tăng, Ni huyện Châu Đức

Sáng ngày 20/8/2023 (Nhằm ngày 05/7/ Quý Mão), tại 2 điểm trú xứ An cư chư Tăng và chư Ni huyện Châu Đức đã diễn ra lễ Tự Tứ, hoàn mãn ba tháng An cư Kiết hạ, tại Trường hạ chư Tăng chùa Như Ý, xã Bàu Chinh, và Trường hạ chư Ni chùa Long Hoa, xã Láng Lớn. Dưới sự chứng minh của các bậc Tôn Túc Tăng Ni trong huyện.

     Sau nghi thức Niêm hương bạch Phật, lễ sám hối, Chư Tăng cung thỉnh nhị vị HT. Thích Trí Châu và HT. Thích Trừng Diệu tác pháp tự tứ. Tiếp đó là chư hành giả an cư lần lượt đối trước nhị vị Hòa thượng tác bạch tự tứ mãn hạ. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm theo đúng tinh thần giới luật và truyền thống của Phật giáo.
    Cùng ngày, Trường hạ Ni đã cử 3 vị sang Đại tăng cầu giáo giới tự tứ.  Cung thỉnh  Ni Trưởng Như Phước và Ni sư. Chơn Huệ vì đại chúng nhận pháp tự tứ của chư Ni.
       Qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tôn đức Tăng Ni đã nghiêm hành trì giới luật, cùng nhau thúc liễm thân tâm, củng cố tinh thần hòa hợp thanh tịnh của Tăng-già; Chư Tăng Ni hoan hỷ được tăng thêm tuổi hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập, trưởng dưỡng tâm Bồ-đề ngày càng lớn mạnh, bền chắc; giúp cho sự nghiệp nhiếp hóa chúng sinh thành tựu viên mãn.
       Chư vị thiện nam tín nữ cũng nương nhờ uy đức rộng lớn như biển của Đại Tăng mà tâm linh thăng tiến; nhờ tu học Phật pháp mà trí tuệ phát triển; nhờ thành tâm tu hạnh bố thí cúng dường mà phước đức sâu dày, duyên lành đối với Phật pháp sẽ kết chặt vững bền mãi mãi về sau.
        Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ.
       Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Nhị Vị Hoà Thượng Tác Pháp Đối Thú Tự Tứ
Cùng ngày, Chư Tăng Ni  Tụng Kinh Vu Lan tại Chùa Như Ý
 
 
                                                                                     Ảnh: Tịnh Mạnh - Ban TTTT Huyện

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu