GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Liên hệ

 

                                   VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ HUYỆN CHÂU ĐỨC

                                       CHÙA NHƯ Ý
                                 

                         Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 

                                                      Trưởng Ban: Thích Chiếu Hiền 0902.162.642

                                           Thư Ký: Thích Chơn Định 0975485216

                                        Email: phatgiaohuyenchauduc@gmail.com


                                              Website: http://phatgiaochauduc.org.vn